Norsk geriatrisk forening på nettet

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Hva kjennetegner en geriatrisk pasient? Er det et tilstrekkelig antall geriatere i Norge? I hvilken grad drives det geriatrisk forskning her i landet?

Dette, og mye mer kan man få svar på fra Norsk geriatrisk forening som nylig har publisert sin egen hjemmeside (http://www.legeforeningen.no/yf/eldre/). Hjemmesiden er blitt et fyldig og nyttig tilbud innen fagområdet, og kan anbefales alle som arbeider med eller er interessert i geriatri. Her finnes bl.a. et klikkbart kart med oversikt over steder i Norge der det finnes geriatrisk spesialisthelsetjeneste og en opplisting av norske geriatriske doktoravhandlinger. Dessuten er det en lenke til Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (http://www.uib.no/isf/nfg/index.htm) i Bergen. Dette senteret har en god litteraturtjeneste som alle profesjoner som jobber med geriatri i helsevesenet kan benytte.

Senteret har bl.a. tilgang til en rekke databaser der søkeresultatene kan fås som utskrift, via e-post eller på diskett (for import i eget databasesystem, f.eks. Reference Manager). De er i tillegg behjelpelige med å skaffe artikler fra nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og lager også litteraturlister med lenker til sammendrag innen sentrale geriatriske emner.

Fra hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening får man også tilgang til Geriatrisk intranett (en lukket del av Internett). Intranettet er et internt informasjonsforum for fagpersonell tilknyttet norsk sykehusbasert geriatri. Intranettet brukes til utveksling av faglig informasjon og til felles, nettbasert undervisning. For å komme inn på intranettet, må man oppgi brukernavn og passord.

Foruten Nasjonalt formidlingssenter i geriatri som det er lenket til, henvises det dessuten til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens (http://www.nordemens.no/), som også er et innholdsrikt nettsted.

Redaktør for hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening er Torgeir Bruun Wyller.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Kunnskapsprøve på Internett

Nå kan du teste dine kunnskaper på Internett. På adressen http://dnlfquiz.tangen.no/ er det lagt ut en kunnskapsprøve. Denne er knyttet til en kasuistikk i serien Noe å lære av som ble introdusert i Tidsskriftet nr. 9/1999. I kunnskapsprøven følges sju spørsmål eller påstander av to svaralternativ. Når alle sju spørsmålene er besvart, klikker man på knappen svar, og resultatet fra kunnskapsprøven kommer frem. Det er også mulig å klikke seg inn på artikkelen i fulltekst dersom noen av svarene er feil.

Kasuistikkene bygger på erfaringer fra norske sentral- og lokalsykehus. Formen likner spalten Clinical problem solving i New England Journal of Medicine.

Det vil bli lagt ut en ny kunnskapsprøve på Tidsskriftets Internett-sider innen kl 12 på utgivelsesdagen (10., 20. og 30. i hver måned) hver gang det publiseres en ny kasuistikk.

– Grete Strand, Nettredaksjonen

Lettlest om Internett-bruk for leger

The Royal Society Medicine Press har utgitt heftet The doctor’s Internet handbook – en introduksjon til Internett beregnet på travle leger. Den kan leses relativt raskt, likevel inneholder den mye nyttig stoff om hvordan man lett kan skaffe seg medisinsk informasjon på nettet.

Heftet er på ca. 70 sider og omtaler bl.a. noen av de største medisinske databasene, hvordan finne frem til kunnskapsbasert medisin, bruk av diskusjonsforum, lesing av medisinske tidsskrifter online og medisinsk utdanning via Internett.

Teksten ledsages av en rekke skjermbilder som gjør det artig å skumme gjennom denne boken. Tilgang til samtlige av nettstedene som er omtalt nås fra hjemmesiden
til Doctor’s Internet Handbook (http://www.roysocmed.ac.uk/handbook.htm). Fra denne adressen kan også boken bestilles (koster ca. 7 britiske pund). Som en smakebit kan ett kapittel leses gratis i fulltekst herfra (om kunnskapsbasert medisin på Internett).

  Forfatter av boken er Robert Kiley, redaktør av Health Information on the Internet (http://www.wellcome.ac.uk/healthinfo/).

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler