Norsk geriatrisk forening på nettet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Hva kjennetegner en geriatrisk pasient? Er det et tilstrekkelig antall geriatere i Norge? I hvilken grad drives detgeriatrisk forskning her i landet?

  Dette, og mye mer kan man få svar på fra Norsk geriatrisk forening som nylig har publisert sin egen hjemmeside(http://www.legeforeningen.no/yf/eldre/). Hjemmesiden er blitt etfyldig og nyttig tilbud innen fagområdet, og kan anbefales alle som arbeider med eller er interessert i geriatri. Herfinnes bl.a. et klikkbart kart med oversikt over steder i Norge der det finnes geriatrisk spesialisthelsetjeneste og enopplisting av norske geriatriske doktoravhandlinger. Dessuten er det en lenke til Nasjonalt formidlingssenter igeriatri (http://www.uib.no/isf/nfg/index.htm) i Bergen. Dettesenteret har en god litteraturtjeneste som alle profesjoner som jobber med geriatri i helsevesenet kan benytte.

  Senteret har bl.a. tilgang til en rekke databaser der søkeresultatene kan fås som utskrift, via e-post eller pådiskett (for import i eget databasesystem, f.eks. Reference Manager). De er i tillegg behjelpelige med å skaffeartikler fra nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og lager også litteraturlister med lenker til sammendrag innensentrale geriatriske emner.

  Fra hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening får man også tilgang til Geriatrisk intranett (en lukket del avInternett). Intranettet er et internt informasjonsforum for fagpersonell tilknyttet norsk sykehusbasert geriatri.Intranettet brukes til utveksling av faglig informasjon og til felles, nettbasert undervisning. For å komme inn påintranettet, må man oppgi brukernavn og passord.

  Foruten Nasjonalt formidlingssenter i geriatri som det er lenket til, henvises det dessuten til Nasjonaltkompetansesenter for aldersdemens (http://www.nordemens.no/), som også er etinnholdsrikt nettsted.

  Redaktør for hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening er Torgeir Bruun Wyller.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Kunnskapsprøve på Internett

  Nå kan du teste dine kunnskaper på Internett. På adressen http://dnlfquiz.tangen.no/ er det lagt ut en kunnskapsprøve. Denne er knyttet til enkasuistikk i serien Noe å lære av som ble introdusert i Tidsskriftet nr. 9/1999. I kunnskapsprøven følges sju spørsmåleller påstander av to svaralternativ. Når alle sju spørsmålene er besvart, klikker man på knappen svar, og resultatetfra kunnskapsprøven kommer frem. Det er også mulig å klikke seg inn på artikkelen i fulltekst dersom noen av svarene erfeil.

  Kasuistikkene bygger på erfaringer fra norske sentral- og lokalsykehus. Formen likner spalten Clinical problemsolving i New England Journal of Medicine.

  Det vil bli lagt ut en ny kunnskapsprøve på Tidsskriftets Internett-sider innen kl 12 på utgivelsesdagen (10., 20.og 30. i hver måned) hver gang det publiseres en ny kasuistikk.

  – Grete Strand, Nettredaksjonen

  Lettlest om Internett-bruk for leger

  The Royal Society Medicine Press har utgitt heftet The doctor's Internet handbook – en introduksjon tilInternett beregnet på travle leger. Den kan leses relativt raskt, likevel inneholder den mye nyttig stoff om hvordanman lett kan skaffe seg medisinsk informasjon på nettet.

  Heftet er på ca. 70 sider og omtaler bl.a. noen av de største medisinske databasene, hvordan finne frem tilkunnskapsbasert medisin, bruk av diskusjonsforum, lesing av medisinske tidsskrifter online og medisinsk utdanning viaInternett.

  Teksten ledsages av en rekke skjermbilder som gjør det artig å skumme gjennom denne boken. Tilgang til samtlige avnettstedene som er omtalt nås fra hjemmesiden
  til Doctor’s Internet Handbook (http://www.roysocmed.ac.uk/handbook.htm). Fra denne adressen kan ogsåboken bestilles (koster ca. 7 britiske pund). Som en smakebit kan ett kapittel leses gratis i fulltekst herfra (omkunnskapsbasert medisin på Internett).

    Forfatter av boken er Robert Kiley, redaktør av Health Information on the Internet (http://www.wellcome.ac.uk/healthinfo/).

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media