Monoterapi med antiandrogener ved cancer prostatae

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bicalutamid (Casodex) er et nytt antiandrogen som foreløpig er godkjent for behandling av prostatakreft i kombinasjonmed GnRH-agonist. Resultater fra store velkontrollerte studier viser at monoterapi med bicalutamid er et interessantalternativ til kirurgisk eller medisinsk kastrasjon hos pasienter med avansert cancer prostatae. Effekten synesgenerelt å være på linje med kastrasjon, men man unngår i stor grad kastrasjonsbivirkninger som hetetokter, redusertseksualfunksjon og nedsatt yteevne.

  Bicalutamid tolereres godt, men enkelte pasienter kan utvikle gynekomasti og/eller brystspreng, og de bør informeresom dette før behandling igangsettes.

  Det synes tilstrekkelig å tilby monoterapi som et førstevalg hos denne pasientgruppen slik at de kan opprettholdebest mulig livskvalitet lengst mulig. Studier viser at mange pasienter vil kunne respondere på kastrasjon etter sviktpå behandling med bicalutamid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media