Monoterapi med antiandrogener ved cancer prostatae

Sander S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Bicalutamid (Casodex) er et nytt antiandrogen som foreløpig er godkjent for behandling av prostatakreft i kombinasjon med GnRH-agonist. Resultater fra store velkontrollerte studier viser at monoterapi med bicalutamid er et interessant alternativ til kirurgisk eller medisinsk kastrasjon hos pasienter med avansert cancer prostatae. Effekten synes generelt å være på linje med kastrasjon, men man unngår i stor grad kastrasjonsbivirkninger som hetetokter, redusert seksualfunksjon og nedsatt yteevne.

Bicalutamid tolereres godt, men enkelte pasienter kan utvikle gynekomasti og/eller brystspreng, og de bør informeres om dette før behandling igangsettes.

Det synes tilstrekkelig å tilby monoterapi som et førstevalg hos denne pasientgruppen slik at de kan opprettholde best mulig livskvalitet lengst mulig. Studier viser at mange pasienter vil kunne respondere på kastrasjon etter svikt på behandling med bicalutamid.

Anbefalte artikler