Laparoskopisk splenektomi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1995 til 1998 har vi ved Sentralsykehuset i Akershus behandlet 14 pasienter med laparoskopisk splenektomi. Sjupasienter hadde idiopatisk trombocytopenisk purpura, seks hemolytisk anemi pga. hereditær sfærocytose og en kroniskmonocyttleukemi med trombocytopeni. 12 pasienter hadde en normal eller kun lett forstørret milt.

  Median operasjonstid var 156 minutter og median postoperativ liggetid fire dager. Alle operasjonene ble fullførtlaparoskopisk. Tre pasienter hadde postoperativ feber uten sikre tegn på infeksjon, en fikk urinretensjon og en blereinnlagt med pneumoni. En pasient med kronisk myelomonocyttleukemi døde 15. postoperative dag av en intracerebralblødning. To pasienter har utviklet residivtrombocytopeni og en er behandlet med steroider.

  Vi anser at elektiv splenektomi kan utføres sikkert laparoskopisk ved normalt stor milt. Metoden gir alle fordeleneman får ved miniinvasiv teknikk. Problemet med aksessorisk miltvev og laparoskopisk splenektomi ved splenomegali måytterligere evalueres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media