Laparoskopisk splenektomi

Glomsaker T, Færden AE, Reiertsen O, Edwin B, Rosseland AR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra 1995 til 1998 har vi ved Sentralsykehuset i Akershus behandlet 14 pasienter med laparoskopisk splenektomi. Sju pasienter hadde idiopatisk trombocytopenisk purpura, seks hemolytisk anemi pga. hereditær sfærocytose og en kronisk monocyttleukemi med trombocytopeni. 12 pasienter hadde en normal eller kun lett forstørret milt.

Median operasjonstid var 156 minutter og median postoperativ liggetid fire dager. Alle operasjonene ble fullført laparoskopisk. Tre pasienter hadde postoperativ feber uten sikre tegn på infeksjon, en fikk urinretensjon og en ble reinnlagt med pneumoni. En pasient med kronisk myelomonocyttleukemi døde 15. postoperative dag av en intracerebral blødning. To pasienter har utviklet residivtrombocytopeni og en er behandlet med steroider.

Vi anser at elektiv splenektomi kan utføres sikkert laparoskopisk ved normalt stor milt. Metoden gir alle fordelene man får ved miniinvasiv teknikk. Problemet med aksessorisk miltvev og laparoskopisk splenektomi ved splenomegali må ytterligere evalueres.

Anbefalte artikler