Helsebistand østover - Eurohealth-programmet og Norges innsats

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Europa ser annerledes ut i dag enn for ti år siden. Ca. 20 nye medlemsland har kommet til i Verdens helseorganisasjons(WHOs) Europa-region. Disse landene hadde medarbeidere som i starten ikke var vant med internasjonalt arbeid. Tidligerehadde Moskva-kontoret tatt seg av internasjonal representasjon. WHO i Europa ledes av nordmannen Jo Asvall. Hans kontorhar startet et omfattende støtteprogram for de østeuropeiske statene som kalles Eurohealth-programmet.

  Norge har vist stor aktivitet i dette programmet både ved å støtte det i de styrende organer i WHO og med penger,men også rent praktisk ved å benytte våre leger i arbeidet. De største innsatsene har vært i Armenia og Georgia og iområdet ved Aralsjøen. Utenom Eurohealth-programmet har Norge også gjort en stor innsats i våre naboland i øst. Mestressurser har gått til Nordvest-Russland med byene Arkhangelsk og Murmansk. Dette arbeidet vil trappes opp ytterligerei årene som kommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media