Helsebistand østover - Eurohealth-programmet og Norges innsats

Wium P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Europa ser annerledes ut i dag enn for ti år siden. Ca. 20 nye medlemsland har kommet til i Verdens helseorganisasjons (WHOs) Europa-region. Disse landene hadde medarbeidere som i starten ikke var vant med internasjonalt arbeid. Tidligere hadde Moskva-kontoret tatt seg av internasjonal representasjon. WHO i Europa ledes av nordmannen Jo Asvall. Hans kontor har startet et omfattende støtteprogram for de østeuropeiske statene som kalles Eurohealth-programmet.

Norge har vist stor aktivitet i dette programmet både ved å støtte det i de styrende organer i WHO og med penger, men også rent praktisk ved å benytte våre leger i arbeidet. De største innsatsene har vært i Armenia og Georgia og i området ved Aralsjøen. Utenom Eurohealth-programmet har Norge også gjort en stor innsats i våre naboland i øst. Mest ressurser har gått til Nordvest-Russland med byene Arkhangelsk og Murmansk. Dette arbeidet vil trappes opp ytterligere i årene som kommer.

Anbefalte artikler