Frihet i en liten eske

Lie AK Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hva betyr frihet som samfunnsverdi for folkehelsen? Umiddelbart synes svaret å gi seg selv: For dagens nordmenn er frihet en så selvfølgelig del av tilværelsen at man ikke kan tenke seg annet enn at det må være av avgjørende betydning for vår helse. Imidlertid skal det ikke mye refleksjon til før spørsmålet viser seg å være mer komplekst enn som så. For hva er egentlig frihet, og hva er egentlig helse, og hvordan kan forbindelsen mellom de to etableres?

Helse og frihet er problematiske begreper, som brukes på forskjellige måter i ulike sammenhenger. Innledningsvis diskuteres forskjellige forståelser av de to begrepene, dernest vises eksempler på hvordan frihet influerer på helsen på ulike måter. Den drastiske nedgang i forventet levealder i Russland etter innføringen av demokrati er et eksempel på dette, og de positive og negative aspekter ved Cubas helsesystem et annet. Avslutningsvis drøftes frihetens betydning i vårt eget sosialdemokrati.

Anbefalte artikler