Frihet i en liten eske

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hva betyr frihet som samfunnsverdi for folkehelsen? Umiddelbart synes svaret å gi seg selv: For dagens nordmenn erfrihet en så selvfølgelig del av tilværelsen at man ikke kan tenke seg annet enn at det må være av avgjørende betydningfor vår helse. Imidlertid skal det ikke mye refleksjon til før spørsmålet viser seg å være mer komplekst enn som så.For hva er egentlig frihet, og hva er egentlig helse, og hvordan kan forbindelsen mellom de to etableres?

  Helse og frihet er problematiske begreper, som brukes på forskjellige måter i ulike sammenhenger. Innledningsvisdiskuteres forskjellige forståelser av de to begrepene, dernest vises eksempler på hvordan frihet influerer på helsenpå ulike måter. Den drastiske nedgang i forventet levealder i Russland etter innføringen av demokrati er et eksempel pådette, og de positive og negative aspekter ved Cubas helsesystem et annet. Avslutningsvis drøftes frihetens betydning ivårt eget sosialdemokrati.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media