Fatal koronarsykdom hos en ung kvinne 20 år etter strålebehandling for Hodgkins sykdom

Skulstad H, Backström J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 37 år gammel kvinne døde av akutt koronarsykdom. 20 år tidligere hadde hun fått strålebehandling mot mediastinum for Hodgkins sykdom.

Nær halvparten av dem som får Hodgkins sykdom er under 40 år og mange blir kurativt behandlet med stråleterapi. Komplikasjoner til behandlingen kan oppstå etter mange år. Stråling mot mediastinum som inkluderer deler av hjertet, kan gi utvikling av fibrotiske forandringer i koronarkarene. Vi konkluderer med at dette var årsaken til pasientens koronarsykdom.

Det er viktig å benytte strålebehandlingsteknikker som gir minst mulig risiko for skade av koronarkarene. Videre er det viktig med rask utredning dersom slike pasienter får symptomer på hjertesykdom.

Anbefalte artikler