Et vindu mot kvinnelige pasienters helse

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

JAMA Women’s Health Information Center er et nettsted for leger og annet helsepersonell som tilbyr nyheter og litteratur som omhandler kvinners helse (http://www.ama-assn.org/special/womh/). Det er The Journal of the American Medical Association som produserer tjenesten. Den er underlagt et redaksjonsråd av ledende autoriteter på fagfeltet. Nettstedet har en stadig voksende base over aktuell tilgjengelig vitenskapelig litteratur. Her finnes de viktigste artiklene om kvinners helse fra mer enn 50 tidsskrifter, ikke bare fra JAMA og American Medical Associations’ ni spesialtidsskrifter. Stoffet spenner over mange ulike fagfelter, og JAMA Women’s Health håper på denne måten å kunne tilby en egnet møteplass for utøvere av de mange medisinske spesialiteter som er opptatt av kvinnelige pasienter.

Nettsiden oppdateres daglig, ikke bare med tidsskriftsartikler, men også med toppsakene fra det medisinske nyhetsbildet. Man kan dessuten finne kommentarer til artikler som omhandler ulike temaer.

Vel verdt et “besøk” – også for menn!

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Ny nettside om legemidler

– Her finnes en komplett liste over norskregistrerte legemidler for de fleste terapiområder med unntak av de parallellimporterte legemidlene, sier Ivar Aursnes ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo. – På listen er det markert hvilke preparater som nå står på legemiddellisten for Fylkessjukehuset i Haugesund og hvilke som per i dag regelmessig benyttes av allmennpraktiker Elisabeth Swensen i Telemark. Noen ganger er de to “preferanselistene” sammenfallende og man kan på egen hånd spekulere over hvilke kriterier som benyttes for utvelgelsen.

Det er Institutt for farmakoterapi som har stått for utformingen av den nye siden (http://farmakoterapi.uio.no/preferanse/).

Her er opplysninger om prisvariasjoner for synonymer dersom variasjonene er over 5% (per 1.3. 1999). Billigste synonympreparat er anført dersom det er direkteimportert. Dette vil som regel naturlig nok oftest være et såkalt generisk produkt, men det finnes hederlige unntak (Norvasc “Pfizer”).

Aursnes mener at interaksjoner mellom legemidler bør få større betydning for legemiddelpreferanser og har anført hvilke (ca. 200 legemidler) som interagerer via enzymsystemer i leveren. Det er nok å minne om avregistreringen av Posicor “Roche”.

Hvordan siden kan bearbeides videre, er Aursnes usikker på. Han ønsker tilbakemelding fra kolleger om nettsiden har praktisk nytte og hvordan man eventuelt kan utvikle listen ytterligere. Tanken er å holde siden oppdatert ved nyregistreringer og også legge inn lenker til norske legemiddelomtaler.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler