Det kreative mellomrommet i møtet mellom pasient og lege

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forfatteren savnet et redskap for konstruktiv handling i møter med kronisk lidende pasienter. Hun inviterte en psykologtil å delta i hennes konsultasjoner med noen av disse pasientene. Dette syntes å gi langt bedre tilfriskningsammenliknet med hva hun hadde erfart tidligere. Mange av disse pasientene karakteriserer seg selv i ettertid somfriske og er ikke lenger avhengig av stadig kontakt med helsevesenet.

  Medisinen bør ta vare på og videreutvikle den naturvitenskapelig baserte biologiske kunnskapen om mennesket. Men itillegg til dette er det behov for en utvidelse av forståelsesrammene for hva som gir helse og sykdom. Flerehumanistiske fagkretser har solid og verdifull kunnskap å bidra med.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media