Cerebrale synsforstyrrelser hos barn

Diderichsen J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Synsforstyrrelser hos barn er ofte vanskelig å diagnostisere, og mange differensialdiagnoser må overveies. Forstyrrelser i det fremre synsapparat (inkludert tractus opticus) har dominert i årsakstenkningen, og epidemiologiske studier over synshemning har i liten grad satt søkelyset på cerebrale årsaker til synsforstyrrelser. Ofte er slike årsaker sammensatte, og utredningen krever tverrfaglig tilnærming. Forsinket og avvikende synsutvikling hos spedbarn og småbarn har stor betydning for tidlig kommunikasjon og læring. Et økende antall hjerneskadede barn som overlever, ofte etter sterkt prematur fødsel, har sammensatte sanseforstyrrelser og kommunikasjonsvansker, og det er nødvendig med tidlig diagnostikk for planlegging av hjelpetiltak. Artikkelen tar sikte på å skape større forståelse for årsaksforhold, patogenese og symptomatologi innen dette området.

Anbefalte artikler