Cerebrale synsforstyrrelser hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Synsforstyrrelser hos barn er ofte vanskelig å diagnostisere, og mange differensialdiagnoser må overveies.Forstyrrelser i det fremre synsapparat (inkludert tractus opticus) har dominert i årsakstenkningen, og epidemiologiskestudier over synshemning har i liten grad satt søkelyset på cerebrale årsaker til synsforstyrrelser. Ofte er slikeårsaker sammensatte, og utredningen krever tverrfaglig tilnærming. Forsinket og avvikende synsutvikling hos spedbarn ogsmåbarn har stor betydning for tidlig kommunikasjon og læring. Et økende antall hjerneskadede barn som overlever, ofteetter sterkt prematur fødsel, har sammensatte sanseforstyrrelser og kommunikasjonsvansker, og det er nødvendig medtidlig diagnostikk for planlegging av hjelpetiltak. Artikkelen tar sikte på å skape større forståelse forårsaksforhold, patogenese og symptomatologi innen dette området.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media