Akutt hjerneslag - hvem dør i en slagenhet?

Slørdahl SA, IndredavikB Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i egne slagenheter har vist seg å redusere dødeligheten og bedre funksjonsnivået hos den enkelte. Vi har sett nærmere på de 69 pasientene som døde blant de første 1000 pasientene som har vært innlagt og registrert med akutt hjerneslag i vår slagenhet. De som døde var eldre og dårligere ved innleggelsen enn de som overlevde, vurdert ut fra funksjon og neurologiske utfall. Progrediering av hjerneslaget de første to dagene var også mer uttalt i gruppen som døde. I gruppene som helhet kunne man ikke påvise forskjell i blodtrykk, hjertefrekvens eller kroppstemperatur hos dem som døde i forhold til dem som overlevde, men det var økt diastolisk blodtrykk og hjertefrekvens hos dem som døde med embolia cerebri og økt systolisk blodtrykk hos dem som døde med en primær intracerebral blødning.

Anbefalte artikler