Akutt hjerneslag - hvem dør i en slagenhet?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i egne slagenheter har vist seg å redusere dødeligheten og bedrefunksjonsnivået hos den enkelte. Vi har sett nærmere på de 69 pasientene som døde blant de første 1000 pasientene somhar vært innlagt og registrert med akutt hjerneslag i vår slagenhet. De som døde var eldre og dårligere vedinnleggelsen enn de som overlevde, vurdert ut fra funksjon og neurologiske utfall. Progrediering av hjerneslaget deførste to dagene var også mer uttalt i gruppen som døde. I gruppene som helhet kunne man ikke påvise forskjell iblodtrykk, hjertefrekvens eller kroppstemperatur hos dem som døde i forhold til dem som overlevde, men det var øktdiastolisk blodtrykk og hjertefrekvens hos dem som døde med embolia cerebri og økt systolisk blodtrykk hos dem som dødemed en primær intracerebral blødning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media