Uten skam, ingen moral

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De tyske legene i Hitlers tredje rike som gjorde seg skyldig i seriemyrderier av psykiatriske pasienter, retarderte oghandikappede mennesker og som i tillegg utførte medisinske eksperimenter på fanger uten deres samtykke, blir betrakteti en historisk sammenheng. Legenes handlinger og krenkelser av menneskets verdighet blir vurdert som en del av enutvikling som startet for alvor med opplysningstiden. Da innledet man en glorifisering og total dyrkelse av fornuftensom det ypperste menneskelige uttrykk. Følgelig ble den moralske persepsjonsevnen alvorlig svekket fordi emosjonene, ogda fremfor alt skamfølelsen i stor grad ble undertrykt når det gjaldt å vinne vitenskapelig erkjennelse og belønninger.Resultatet ble katastrofalt da nazistene kom til makten. Da allierte de seg med de intellektuelle ressursene som varblitt utviklet gjennom generasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media