Unge menn har dårlig kunnskap om anatomi og fysiologi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Lege-pasient-kommunikasjon og pasientinformasjon er ofte basert på en antakelse om et høyt kunnskapsnivåi befolkningen.Vi undersøkte unge norske menns kunnskaper om anatomi og fysiologi.

  150 menn, 18-26 år gamle og i militær førstegangstjeneste ble intervjuet i tilknytning til legekonsultasjoner.Forsøkspersonene hadde minimum niårig skolegang og 93% av dem hadde fullført videregående skole eller begynt utdanningpå høyskole- eller universitetsnivå. Alle ble bedt om å angi visse indre organers lokalisasjon og omtrentlige størrelseved å tegne et omriss av hjerte, nyrer, lever, milt, blindtarm og skjoldkjertel på en trykt tegning av en torso.Personene ble også bedt om å forklare med vanlige ord organenes funksjon. Svarene ble vurdert som "riktig", "delvisriktig" og "feil" i forhold til forhåndsbestemte kriterier.

  Andelen forsøkspersoner som gav et "riktig" svar vedrørende organlokalisasjon varierte fra 9% (milt) til 49%(blindtarm), vedrørende organstørrelse fra 4% (lever) til 53% (blindtarm), og vedrørende organfunksjon fra 0,7%(skjoldkjertel) til 92% (hjerte).

  Unge norske menn har mangelfull kunnskap om viktige indre organers lokalisasjon og funksjon. Legens møte medpasienter bør i tillegg til det diagnostiske og kurative arbeid også inneholde kyndig undervisning og veiledning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media