Salpingittdiagnosen under lupen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1.1. 1991 til og med 31.12. 1993 ble 170 pasienter utskrevet med diagnosen salpingitt (ICD-9 614.0-9) vedKvinneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim. Journalene til disse pasienteneer etterundersøkt etter standardisertekriterier for diagnosen salpingitt.

  Kriterier for diagnosen salpingitt ble vurdert hos 153 pasienter. 26 pasienter (17%) hadde fått diagnosen vedlaparoskopi. Diagnosen ble revurdert til å være sannsynlig salpingitt hos 83 (54%) og mindre sannsynlig hos 44 (29%) avpasientene. Laparoskopiverifiserte pasienter hadde høyere temperatur, høyere SR/CRP og lengre liggetid enn pasientermed mindre sannsynlig diagnose. Supplerende bruk av ultralyd i diagnostikken av salpingitt ble utført hos 90 av 153pasienter (59%). Mikrobiologiske prøver ble ikke tatt systematisk.

  Vi anbefaler større bruk av laparoskopi ved mild symptomatologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media