Salpingittdiagnosen under lupen

Vánky E, Skjeldestad FE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra 1.1. 1991 til og med 31.12. 1993 ble 170 pasienter utskrevet med diagnosen salpingitt (ICD-9 614.0-9) ved Kvinneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim. Journalene til disse pasienteneer etterundersøkt etter standardiserte kriterier for diagnosen salpingitt.

Kriterier for diagnosen salpingitt ble vurdert hos 153 pasienter. 26 pasienter (17%) hadde fått diagnosen ved laparoskopi. Diagnosen ble revurdert til å være sannsynlig salpingitt hos 83 (54%) og mindre sannsynlig hos 44 (29%) av pasientene. Laparoskopiverifiserte pasienter hadde høyere temperatur, høyere SR/CRP og lengre liggetid enn pasienter med mindre sannsynlig diagnose. Supplerende bruk av ultralyd i diagnostikken av salpingitt ble utført hos 90 av 153 pasienter (59%). Mikrobiologiske prøver ble ikke tatt systematisk.

Vi anbefaler større bruk av laparoskopi ved mild symptomatologi.

Anbefalte artikler