Og og å

Flo Å Om forfatteren
Artikkel


Enkelte norsklærere bedriver vranglære i sin iver etter å banke inn i elevene enkle regler av typen «aldri to å­er etter hverandre». Dette vil nok bli riktig i de fleste tilfeller, men det er unntak. Det har med underordning/sideordning å gjøre (og er en sideordnende konjunksjon). En grei måte å finne ut hva det skal være, er å ta fortidsprøven. Den går ut på å gjøre setningen om til fortid og se om man da må velge og eller å.

Et vanlig eksempel: Å slutte å røyke. Du må passe på å huske å slutte å røyke. En kreativ person kan sikkert lage eksempler med både fire og fem å­er etter hverandre.

Noen ganger vil setningen forandre mening om man bytter og og å. Eksempel: Stoppe og/å tenke. Han stoppet og tenkte (han stoppet opp og så tenkte han). Han stoppet å tenke (tankevirksomheten opphørte).

- Åslaug Flo, Tidsskriftet

Anbefalte artikler