Mulighet for omfattende skade i omgang med luftvåpen

Johansen KF, Vasic D, Mjåset B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mulighetene for omfattende traumatisering ved skuddsår er velkjent. Mindre kjent er det antakelig at også luftvåpen kan påføre betydelige skader. En seks år gammel gutt ble skutt bakfra med luftgevær på fire meters hold. Skaden syntes ubetydelig, men prosjektilet ble lokalisert i ventrikkelveggen ved CT-undersøkelse. Konservativ behandling var vellykket. Ved en senere poliklinisk kontroll kunne prosjektilet ikke påvises.

På fire meters hold kan luftvåpenprosjektiler perforere kroppen og komme inn i kroppens hulrom. Pasienten bør undersøkes med røntgen i to plan dersom prosjektilet ikke påvises subkutant.

Anbefalte artikler