Lenkesamling for leger - av leger

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

- Våre intensjoner er at www.legesiden.no skal være en oversiktlig startside for leger og alle som arbeider ved sykehus. Nettbrukerne skal aldri være mer enn to klikk fra målet når de går inn på Legesiden, sier Greger Lønne som er en av initiativtakerne til hjemmesiden.

- Målgruppen er de mange kollegene som nølende kryper inn på nettet og kanskje ikke er så vant med å orientere seg i denne informasjonsskogen, forteller Lønne.

Andre halvpart av utviklingsduoen, Kjetil Nerhus, sitter i Ålesund, mens Lønne er bosatt i Hamar. - Det er nettopp en av fordelene med Internett. Vi kan jobbe godt sammen til tross for store geografiske avstander.

Legesiden består av lenkesamlinger som omfatter det meste innen medisin. Det er også egne fritidssider som reiseguide, børsside, aviser mm. Det er også mulig å gjøre direkte søk i Medline og andre søkemotorer fra Legesiden. Foreløpig er det bare anestesi, gynekologi, indremedisin, ortopedi og pediatri som har fått egne lenkesider, men det er planlagt slike sider for alle de store spesialitetene. Hjemmesiden er bygd opp etter samme prinsipp som www.startsiden.no, og likner mye på den siden.

Initiativtakerne arbeider med Internett-sidene i fritiden helt uten vederlag. - Det har vært mye jobb å utvikle sidene, men når de er ferdige vil vedlikeholdet ikke ta fullt så mye tid, mener Lønne, som er svært interessert i tips om gode medisinske lenker. Mottoet for duoen er at du ikke skal være mer enn to klikk unna målet når du starter med Legesiden!

- Grete Strand, Nettredaksjonen

Helsetilsynet med regelverk på Internett

Helsetilsynets Internett-sider inneholder en omfattende samling av regelverk relevant for helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten.

Det følger av lov om statlig tilsyn med helsevesenet at enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystemer for virksomheten. Regelverket som regulerer en virksomhet, danner en viktig del av grunnlaget for internkontrollen. Etablering av internkontroll forutsetter derfor kjennskap til gjeldende lover og forskrifter.

Helsetilsynet ønsker å bidra til at både helsepersonell og de som er ansvarlig for internkontroll i helsetjenesten på en enkel måte kan gjøre seg kjent med regelverket man skal forholde seg til. Med dette for øyet har vi utviklet en omfattende regelverksamling som er tilgjengelig i papirversjon og på Helsetilsynets Internett-sider på adressen www.helsetilsynet.no/regelver.htm

På nettsidene tilbys gjeldende regelverk innenfor Helsetilsynets forvaltningsområde. Sidene inneholder lover, forskrifter, rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynets rundskriv. Innholdet blir hyppig oppdatert og endret. Regelverket er systematisert i fire samlinger som også er utgitt i papirform. I samlingene er regelverket systematisert etter tema.

Helsetilsynets fire regelverksamlinger er:

  • Det psykiske helsevern (IK-2607)
  • Krav til forsvarlig virksomhet i primærhelsetjenesten (IK-2610)
  • Krav om forsvarlig virksomhet i sykehus (IK-2609)
  • Krav om forsvarlig virksomhet i tannhelsetjenesten (IK-2608)

Sidene inneholder også regelverk som ikke omfattes av samlingene (systematisert etter tema) og kronologiske oversikter lover, forskrifter, rundskriv og regelverksveiledninger fra Statens helsetilsyn.

- Gorm Are Grammeltvedt, Statens helsetilsyn

Anbefalte artikler