Humor som helsebot

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

– I vårt daglige arbeid som leger opplever vi mangt og mye som kan få oss til å trekke på smilebåndet. Av og til deler vi det med andre, men altfor sjelden. La oss gjøre det mer – til gjensidig oppbygging og helsebot, sier allmennpraktiker og akupunktør Bjørn Rismyhr.

I flere år har han samlet på vittigheter fra journalnotater, epikriser, trygdesaker og resepter. Nå har han opprettet en egen humorside under hjemmesiden til Haugalandet Medisinske Forum (http://www.jabc.no/hmf/) – et forum som arrangerer faglige møter for allmennleger under videre- og etterutdanning og med Rismyhr som primus motor. Også han er vel etablert med egen hjemmeside på nettet (http://home.sol.no/~rismyhr/).

– Mange av mine kolleger har hørt at jeg har åpnet møter med morsomme sitater eller opplevelser, og mange har gitt uttrykk for at de har satt pris på det, forteller han.

 Fra humorsiden (http://www.jabc.no/hmf/humor.html) kan du forsyne deg av hva du vil og så ofte som du vil det. Det er absolutt ingen copyright. Humoren er fra alle til alle!

Et lite utvalg

– Pas. største problem er impotens. Han søkes herved til Jeløy Kurbad for opptrening.

– Pas. har ikke vært gift, forlovet eller på annen måte straffet fra før.

– Ved undersøkelsen finner man en kjekk dame som klarer seg bra i liggende stilling.

– Pas. har en protese i overkjeven og en hjemme.

– En danske med det sjeldne navnet Marvel Jensen fikk engang utlevert sine Marevan med følgende dramatiske tekst på etiketten: Farvel Jensen. Etter avtale med legen.

– Kunde: Eg ska’ ha nåke så hette et stort navn – eg trur det va’ elefant? Ekspeditøren gav ham tigerbalsam.

Har du et bidrag til humorsiden som du vil dele, så send en e-post til rismyhr@online.no, eller på telefaks 52 81 81 44.

Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler