Gjentatt kjøring i påvirket tilstand

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En stor andel av de bilførere som pågripes for kjøring i påvirket tilstand, har tidligere vært pågrepet og dømt forsamme type lovbrudd. Resultatene som presenteres i denne artikkelen er en oppsummering av forskjellige undersøkelser avnorske bilførere påvirket av alkohol, andre rusmidler enn alkohol og amfetamin.

  Våre resultater viser at 10-30% av promillekjørerne dømmes igjen for samme forseelse i løpet av tre år, avhengig avblodalkoholkonsentrasjon ved utvelgelsestidspunktet. Residivhyppigheten blant bilførere påvirket av andre rusmidler erimidlertid betydelig høyere ved sammenlikning av samme treårsperiode (ca. 54%). Antallet bilførere som er påvirket avamfetamin, har økt dramatisk de siste årene. Disse bilførerne har like høy tilbakefallsprosent som observert hos føreresom er påvirket av andre rusmidler enn alkohol generelt. Våre resultater indikerer også at flere promillekjørere harendret sitt brukermønster fra alkohol til tyngre illegale rusmidler, slik som amfetamin, i løpet de siste årene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media