Gjentatt kjøring i påvirket tilstand

Skurtveit S, ChristophersenAS, Beylich K-M, MørlandJ Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


En stor andel av de bilførere som pågripes for kjøring i påvirket tilstand, har tidligere vært pågrepet og dømt for samme type lovbrudd. Resultatene som presenteres i denne artikkelen er en oppsummering av forskjellige undersøkelser av norske bilførere påvirket av alkohol, andre rusmidler enn alkohol og amfetamin.

Våre resultater viser at 10-30% av promillekjørerne dømmes igjen for samme forseelse i løpet av tre år, avhengig av blodalkoholkonsentrasjon ved utvelgelsestidspunktet. Residivhyppigheten blant bilførere påvirket av andre rusmidler er imidlertid betydelig høyere ved sammenlikning av samme treårsperiode (ca. 54%). Antallet bilførere som er påvirket av amfetamin, har økt dramatisk de siste årene. Disse bilførerne har like høy tilbakefallsprosent som observert hos førere som er påvirket av andre rusmidler enn alkohol generelt. Våre resultater indikerer også at flere promillekjørere har endret sitt brukermønster fra alkohol til tyngre illegale rusmidler, slik som amfetamin, i løpet de siste årene.

Anbefalte artikler