Fossa jugularis - observasjoner i en norsk middelalderpopulasjon

Ongre A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Stor og høy bulbus og fossa jugularis har vært observert i tilfeller av blødningskomplikasjoner i øre- og neurokirurgi, konduktivt og sensorineuralt hørselstap, tinnitus og vertigo. Ved undersøkelse av 311 skaller fra Oslos middelaldermateriale ble det funnet god overensstemmelse med andre materialer når det gjaldt forekomsten av høy fossa, dehiscenser, side- og kjønnsforskjell. I en skalle fant man en stor fossa med dehiscenser til bakre buegang, aqueductus vestibularis, cavum tympani og facialiskanalens mastoidavsnitt. Samvariasjonen (Pearsons r)av fossas størrelse på de to sider med høyre som uavhengig variabel, og mellom størrelsen av foramen jugulare pars vascularis og fossas høyde, var mindre enn ventet ut fra anatomiske beskrivelser basert på visuelt inntrykk.

Anbefalte artikler