Fossa jugularis - observasjoner i en norsk middelalderpopulasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Stor og høy bulbus og fossa jugularis har vært observert i tilfeller av blødningskomplikasjoner i øre- og neurokirurgi,konduktivt og sensorineuralt hørselstap, tinnitus og vertigo. Ved undersøkelse av 311 skaller fra Oslosmiddelaldermateriale ble det funnet god overensstemmelse med andre materialer når det gjaldt forekomsten av høy fossa,dehiscenser, side- og kjønnsforskjell. I en skalle fant man en stor fossa med dehiscenser til bakre buegang, aqueductusvestibularis, cavum tympani og facialiskanalens mastoidavsnitt. Samvariasjonen (Pearsons r)av fossas størrelse på de tosider med høyre som uavhengig variabel, og mellom størrelsen av foramen jugulare pars vascularis og fossas høyde, varmindre enn ventet ut fra anatomiske beskrivelser basert på visuelt inntrykk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media