Akhnaton - farao og kjetter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Akhnaton er av flere historikere betegnet som verdens første individualist. Han var sønn av farao Amenhotep III ogdronning Teie, og vokste opp ved et hoff preget av stor luksus. Amenhotep III hadde arvet et imperium hvis fiender varnedkjempet og passivisert. Han skildres som veik, i motsetning til Teie, som var foretaksom og intelligent.

  Den unge tronfølgeren var en begavet, filosofisk anlagt mann med interesse for kunst. Han arvet foreldrenes skepsisoverfor presteskapet, som hadde en sterk posisjon. Da han ble farao, skapte han en ny og monoteistisk religion med envennlig gud, symbolisert ved solskiven, Aton. Han utnevnte seg selv til yppersteprest og ble dermed den som skulleforrette. Således gjorde han tallrike prester arbeidsløse.

  Hans gudsbilde er kanskje skapt ut fra et savn av en varm morsskikkelse, en antakelse som objektrelasjonsteorieninnen psykoanalysen ville kunne støtte.

  De Akhnaton-statuene som er funnet, viser en mann som kan lide av akromegali. Hans maktesløshet i sine sisteregjeringsår kan også skyldes en utvikling av denne endokrine lidelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media