Retningslinjer for basal hjerte-lunge-redning av voksne pasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne artikkelen presenterer 15 eksperter fra seks land en forkortet versjon av European Resuscitation Councilsretningslinjer for basal hjerte-lunge-redning av voksne pasienter. For personer som er opplært i avanserthjerte-lunge-redning, skal de brukes i sammenheng med retningslinjene for avansert hjerte-lunge-redning som ogsåpresenteres i dette nummer av Tidsskriftet. Det er noen få forandringer i forhold til retningslinjene publisert i 1993.Tidevolumet ved ventilasjon er redusert til 400-600 ml, og frekvensen for brystkompresjoner er økt til100-1. I Norge, men ikke i resten av Europa, er vurderingen av sirkulasjonen med pulskontroll fjernet vedbasal, men ikke ved avansert hjerte-lunge-redning. Dette er fordi flere rapporter har vist at legfolk trenger relativtlang tid for pulskontroll med lav spesifisitet og sensitivitet. I vurderingen av om pasienten puster, er det lagt vektpå å skille mellom agonale gisp og normal pust.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media