Retningslinjer for basal hjerte-lunge-redning av voksne pasienter

The European Resuscitation Council Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


I denne artikkelen presenterer 15 eksperter fra seks land en forkortet versjon av European Resuscitation Councils retningslinjer for basal hjerte-lunge-redning av voksne pasienter. For personer som er opplært i avansert hjerte-lunge-redning, skal de brukes i sammenheng med retningslinjene for avansert hjerte-lunge-redning som også presenteres i dette nummer av Tidsskriftet. Det er noen få forandringer i forhold til retningslinjene publisert i 1993. Tidevolumet ved ventilasjon er redusert til 400-600 ml, og frekvensen for brystkompresjoner er økt til 100-1. I Norge, men ikke i resten av Europa, er vurderingen av sirkulasjonen med pulskontroll fjernet ved basal, men ikke ved avansert hjerte-lunge-redning. Dette er fordi flere rapporter har vist at legfolk trenger relativt lang tid for pulskontroll med lav spesifisitet og sensitivitet. I vurderingen av om pasienten puster, er det lagt vekt på å skille mellom agonale gisp og normal pust.

Anbefalte artikler