Retningslinjer for avansert hjerte-lunge-redning av voksne pasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne artikkelen presenterer 16 eksperter fra ti forskjellige land en forkortet utgave av de nye retningslinjene foravansert hjerte-lunge-redning fra European Resuscitation Council. Det er få forandringer fra 1992-utgaven, og de erstort sett pedagogisk begrunnet. Det er ikke fremkommet ny overbevisende vitenskapelig kunnskap som skulle tilsiytterligere forandringer. Mens det tidligere var atskilte algoritmer for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi,asystole og elektromekanisk dissosiasjon, er de nå slått sammen til en. Ventilasjonsvolumet er halvert til 400-600 ml,og frekvensen for brystkompresjon økt til 100 min-1. For andre rytmer ennventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi skal man nå ventilere og gjøre brystkompresjon i tre minutters perioder, mottidligere i ett minutt. Ett minutt gjelder fremdeles for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media