Retningslinjer for avansert hjerte-lunge-redning av voksne pasienter

The European Resuscitation Council Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


I denne artikkelen presenterer 16 eksperter fra ti forskjellige land en forkortet utgave av de nye retningslinjene for avansert hjerte-lunge-redning fra European Resuscitation Council. Det er få forandringer fra 1992-utgaven, og de er stort sett pedagogisk begrunnet. Det er ikke fremkommet ny overbevisende vitenskapelig kunnskap som skulle tilsi ytterligere forandringer. Mens det tidligere var atskilte algoritmer for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi, asystole og elektromekanisk dissosiasjon, er de nå slått sammen til en. Ventilasjonsvolumet er halvert til 400-600 ml, og frekvensen for brystkompresjon økt til 100 min-1. For andre rytmer enn ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi skal man nå ventilere og gjøre brystkompresjon i tre minutters perioder, mot tidligere i ett minutt. Ett minutt gjelder fremdeles for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi.

Anbefalte artikler