Nukleinsyrebasert diagnostikk i medisinsk mikrobiologi

Kalland K-H, Haukenes G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den økende anvendelse av nukleinsyrebaserte metoder i medisinsk mikrobiologisk diagnostikk de siste årene har i betydelig grad bidratt til raskere og sikrere diagnostikk av infeksjonssykdommer, i tillegg til bedrede muligheter for monitorering av behandlingsresultat og epidemiologisk overvåking. Det er først og fremst amplifikasjonsmetodene som er anvendt, idet disse muliggjør deteksjon av agenser som ikke eller vanskelig lar seg dyrke, og kombinerer ekstrem analytisk sensitivitet med god spesifisitet. Årlig utføres ca. 200000 nukleinsyrebaserte undersøkelser ved norske mikrobiologiske laboratorier.

Anbefalte artikler