Nukleinsyrebasert diagnostikk i medisinsk mikrobiologi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den økende anvendelse av nukleinsyrebaserte metoder i medisinsk mikrobiologisk diagnostikk de siste årene har ibetydelig grad bidratt til raskere og sikrere diagnostikk av infeksjonssykdommer, i tillegg til bedrede muligheter formonitorering av behandlingsresultat og epidemiologisk overvåking. Det er først og fremst amplifikasjonsmetodene som eranvendt, idet disse muliggjør deteksjon av agenser som ikke eller vanskelig lar seg dyrke, og kombinerer ekstremanalytisk sensitivitet med god spesifisitet. Årlig utføres ca. 200000 nukleinsyrebaserte undersøkelser ved norskemikrobiologiske laboratorier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media