Namdal sykehus – et eksempel til etterfølgelse

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Namdal sykehus har, til tross for sin beskjedne størrelse, klart å plassere seg helt i teten av norske sykehus med hjemmesider på Internett. Sidene er enkle og innholdsrike med delikat layout; et eksempel til etterfølgelse.

– Stikkordet er teamarbeid, hevder direktør Reidar Tessem ved Namdal sykehus. Han er ikke så lite stolt over produktet de har skapt. Han har stilt seg positiv til Internett-satsingen fra første stund. Tessem understreker betydningen av at slike prosjekter forankres i sykehusledelsen.

Å tenke nytteverdi

Namdal sykehus har i tillegg til Internett-sidene også et eget intranett som er et internt lukket nett for de ansatte.

– Nytteverdi er nesten det aller viktigste både ved intranett og Internett. For å lykkes med et intranett anbefales det at man først legger de såkalte forretningskritiske applikasjonene dit. Det betyr at man gir en lettere tilgang til systemer som mange i organisasjonen har bruk for. For vårt sykehus vil det si det pasientadministrative systemet (prøvesvar), intern telefonkatalog og kvalitetssystem. Er nytteverdien høy, vil flere besøke sidene. Dermed blir intranettet en informasjonskanal også for andre typer informasjon, sier Åse Berg, IT-konsulent ved sykehuset. – I begynnelsen må intranettet markedsføres for å få et visst antall brukere. Etter hvert vil det bli etterspurt, sier hun.

Innhold

– Vi har fulgt samme tenkning da vi utviklet hjemmesidene. Forskjellen er målgruppene, sier Åse Berg. Av innholdet kan nevnes praktisk pasientinformasjon, ventelistedata, en egen side viet Namdal sykehus’ 150-årsjubileum og meny med oversikt over hvilke delikatesser kjøkkenet disker opp med. Man finner også aktuelle ledige stillinger på nettet og et utvalg av tilgjengelige norske og utenlandske medisinske ressurser.

Sykehusets internavis Visitten kommer også i nettversjon. – Ved å publisere den på nettet, blir den tilgjengelig for folk som på en eller annen måte har hatt eller vil få kontakt med sykehuset. Jeg håper dette vil virke positivt for interessen rundt vår hjemmeside, uttaler Reidar Tessem.

Nord-Trøndelag fylkeskommune er representert på sidene med muligheter for innsyn og dialog. Der finnes en oversikt over møter i fylkeskommunale organer, saksdokumenter og innsyn i postjournalen. Sistnevnte mulighet er noe jeg er opptatt av at vi også skal få til, sier direktøren.

Drift og vedlikehold

Namdal sykehus kom godt i gang takket være en sivilarbeider som hadde kompetanse både på det grafiske og tekniske området.

– Han hjalp oss å lage velfungerende sider med god design og bra innhold, sier Åse Berg. Sykehuset har nedsatt en redaksjonskomité med ansvar for å etablere og vedlikeholde hjemmesiden og intranettet. Gruppen består av representanter fra ulike deler av organisasjonen som lege, klinikkleder, IT-konsulent, radiograf, operasjonssykepleier, bibliotekar, kontorfullmektig og en person med grafisk kompetanse.

– Det er definert hvem som skal kunne publisere og hvem som skal administrere de ulike informasjonsbitene. Akkurat dette er av stor betydning for vedlikehold av informasjonen og påliteligheten av stoffet, sier Berg.

– Kreves det mye tid og penger å få til en slik satsing som Namdal sykehus har gjort?

– Tid og penger som går med til vedlikehold skal ikke undervurderes. Dersom man ikke har grafisk kompetanse i bedriften, vil jeg anbefale at man skaffer seg dette. Spesielt i etableringsfasen er det viktig å utvikle en grafisk profil, lage maler etc. Den slags konsulenttjenester må man regne med å betale en del for, påpeker Berg. – Det samme gjelder personell med kunnskap om Internett-teknologi, såkalt web-kompetanse. Det finnes leverandører som tilbyr pakkeløsninger på feltet.

Innholdet på hjemmesiden må de ansatte ved sykehuset bidra med. Det er en journalistisk oppgave å fremskaffe denne informasjonen. Å samle stoff er en kontinuerlig prosess som løper parallelt med det grafiske og tekniske arbeidet, og kan være vanskelig å kostnadsberegne, sier Berg. – Tidsforbruket avhenger av hvor ofte informasjonen oppdateres og hvor mye egenprodusert stoff man regner med. Å henvise til andre nettsteder er gratis, men da må man huske på at man ikke har noen kontroll over innholdet. For å presentere seg med egne hjemmesider på Internett må man som regel leie serverplass dersom man ikke har egen server. Det dreier seg bare om noen hundrelapper i måneden, sier Berg.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler