Namdal sykehus – et eksempel til etterfølgelse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Namdal sykehus har, til tross for sin beskjedne størrelse,klart å plassere seg helt i teten av norske sykehus med hjemmesider på Internett. Sidene er enkle og innholdsrike meddelikat layout; et eksempel til etterfølgelse.

  – Stikkordet er teamarbeid, hevder direktør Reidar Tessem ved Namdal sykehus. Han er ikke så lite stolt overproduktet de har skapt. Han har stilt seg positiv til Internett-satsingen fra første stund. Tessem understrekerbetydningen av at slike prosjekter forankres i sykehusledelsen.

  Å tenke nytteverdi

  Namdal sykehus har i tillegg til Internett-sidene også et eget intranett som er et internt lukket nett for deansatte.

  – Nytteverdi er nesten det aller viktigste både ved intranett og Internett. For å lykkes med et intranettanbefales det at man først legger de såkalte forretningskritiske applikasjonene dit. Det betyr at man gir en letteretilgang til systemer som mange i organisasjonen har bruk for. For vårt sykehus vil det si det pasientadministrativesystemet (prøvesvar), intern telefonkatalog og kvalitetssystem. Er nytteverdien høy, vil flere besøke sidene. Dermedblir intranettet en informasjonskanal også for andre typer informasjon, sier Åse Berg, IT-konsulent ved sykehuset. – Ibegynnelsen må intranettet markedsføres for å få et visst antall brukere. Etter hvert vil det bli etterspurt, sierhun.

  Innhold

  – Vi har fulgt samme tenkning da vi utviklet hjemmesidene. Forskjellen er målgruppene, sier Åse Berg. Avinnholdet kan nevnes praktisk pasientinformasjon, ventelistedata, en egen side viet Namdal sykehus' 150-årsjubileum ogmeny med oversikt over hvilke delikatesser kjøkkenet disker opp med. Man finner også aktuelle ledige stillinger pånettet og et utvalg av tilgjengelige norske og utenlandske medisinske ressurser.

  Sykehusets internavis Visitten kommer også i nettversjon. – Ved å publisere den på nettet, blir dentilgjengelig for folk som på en eller annen måte har hatt eller vil få kontakt med sykehuset. Jeg håper dette vil virkepositivt for interessen rundt vår hjemmeside, uttaler Reidar Tessem.

  Nord-Trøndelag fylkeskommune er representert på sidene med muligheter for innsyn og dialog. Der finnes en oversiktover møter i fylkeskommunale organer, saksdokumenter og innsyn i postjournalen. Sistnevnte mulighet er noe jeg eropptatt av at vi også skal få til, sier direktøren.

  Drift og vedlikehold

  Namdal sykehus kom godt i gang takket være en sivilarbeider som hadde kompetanse både på det grafiske og tekniskeområdet.

  – Han hjalp oss å lage velfungerende sider med god design og bra innhold, sier Åse Berg. Sykehuset har nedsatten redaksjonskomité med ansvar for å etablere og vedlikeholde hjemmesiden og intranettet. Gruppen består avrepresentanter fra ulike deler av organisasjonen som lege, klinikkleder, IT-konsulent, radiograf, operasjonssykepleier,bibliotekar, kontorfullmektig og en person med grafisk kompetanse.

  – Det er definert hvem som skal kunne publisere og hvem som skal administrere de ulike informasjonsbitene.Akkurat dette er av stor betydning for vedlikehold av informasjonen og påliteligheten av stoffet, sier Berg.

  – Kreves det mye tid og penger å få til en slik satsing som Namdal sykehus har gjort?

  – Tid og penger som går med til vedlikehold skal ikke undervurderes. Dersom man ikke har grafisk kompetanse ibedriften, vil jeg anbefale at man skaffer seg dette. Spesielt i etableringsfasen er det viktig å utvikle en grafiskprofil, lage maler etc. Den slags konsulenttjenester må man regne med å betale en del for, påpeker Berg. – Detsamme gjelder personell med kunnskap om Internett-teknologi, såkalt web-kompetanse. Det finnes leverandører som tilbyrpakkeløsninger på feltet.

  Innholdet på hjemmesiden må de ansatte ved sykehuset bidra med. Det er en journalistisk oppgave å fremskaffe denneinformasjonen. Å samle stoff er en kontinuerlig prosess som løper parallelt med det grafiske og tekniske arbeidet, ogkan være vanskelig å kostnadsberegne, sier Berg. – Tidsforbruket avhenger av hvor ofte informasjonen oppdateres oghvor mye egenprodusert stoff man regner med. Å henvise til andre nettsteder er gratis, men da må man huske på at manikke har noen kontroll over innholdet. For å presentere seg med egne hjemmesider på Internett må man som regel leieserverplass dersom man ikke har egen server. Det dreier seg bare om noen hundrelapper i måneden, sier Berg.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media