Metotreksat og folater ved reumatoid artritt

Endresen GKM, Husby G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ukentlig lavdosebehandling med metotreksat er blant de gunstigste former for medikamentell behandling ved reumatoid artritt. Både effekt og bivirkninger er doseavhengige. Avbrutt behandling skyldes oftere bivirkninger enn manglende effekt. Flere bivirkninger synes relatert til mangel på folater, og reflekterer i hovedsak antifolateffekter av metotreksat. Primært for å redusere bivirkninger og samtidig opprettholde behandlingseffekt av metotreksat har man i kliniske studier gitt tilskudd av folat i form av folsyre eller folinsyre. For å oppnå dette er både intervallet mellom tilførsel av folat og metotreksat og det ukentlige doseforholdet mellom folat og metotreksat av betydning. Disse og andre faktorer tatt i betraktning gjør at man kan foreslå tilførsel av en individuelt justert mengde folsyre, heller enn tilskudd av folinsyre. Mange pasienter som behandles med metotreksat kan likevel få dekket folatbehovet bare med “normalkost” pluss et eventuelt inntak av multivitaminer med folatinnhold uten ytterligere behov for folattilskudd, verken med hensyn til terapieffekt eller bivirkninger.

Anbefalte artikler