Metotreksat og folater ved reumatoid artritt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ukentlig lavdosebehandling med metotreksat er blant de gunstigste former for medikamentell behandling ved reumatoidartritt. Både effekt og bivirkninger er doseavhengige. Avbrutt behandling skyldes oftere bivirkninger enn manglendeeffekt. Flere bivirkninger synes relatert til mangel på folater, og reflekterer i hovedsak antifolateffekter avmetotreksat. Primært for å redusere bivirkninger og samtidig opprettholde behandlingseffekt av metotreksat har man ikliniske studier gitt tilskudd av folat i form av folsyre eller folinsyre. For å oppnå dette er både intervallet mellomtilførsel av folat og metotreksat og det ukentlige doseforholdet mellom folat og metotreksat av betydning. Disse ogandre faktorer tatt i betraktning gjør at man kan foreslå tilførsel av en individuelt justert mengde folsyre, hellerenn tilskudd av folinsyre. Mange pasienter som behandles med metotreksat kan likevel få dekket folatbehovet bare med"normalkost" pluss et eventuelt inntak av multivitaminer med folatinnhold uten ytterligere behov for folattilskudd,verken med hensyn til terapieffekt eller bivirkninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media