Måling av glomerulær filtrasjonshastighet i tilknytning til renografi med 99mTc-DTPA

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har målt glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) for to grupper cancerpasienter. For 20 pasienter ble sammenlikningenegjort ved samtidig injeksjon av markørene 51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA og røntgenkontrastmidletjoheksol, og det ble tatt åtte blodprøver. For de 120 neste pasientene brukte vi 99mTc -DTPA og sammenliknetforenklede metoder basert på et fåtall blodprøver. Glomerulær filtrasjonshastighet ble også beregnet fraserum-kreatininnivå. GFR-verdiene lå i området 28-183 ml/min. Det var godt samsvar mellom verdier målt med de trefiltrasjonsmarkørene. Verdier bestemt ut fra kurveforløpet i tidsrommet 2-4 timer etter injeksjonen (to eller treblodprøver) korrelerte meget godt med resultatene oppnådd med åtte blodprøver. Bestemmelse ut fra en blodprøve tattetter fire timer samsvarte godt med resultat som vi fikk ved bruk av kurveforløpet. Våre resultater viser at man etterinjeksjon av en bolusdose 99mTc-DTPA både kan utføre renografi og bestemme glomerulær filtrasjonshastighetut fra en blodprøve tatt ca. fire timer senere. Når glomerulær filtrasjonshastighet ble estimert utfraserum-kreatininnivå, var samsvaret med de andre metodene langt dårligere (r = 0,75), og denne metoden børderfor ikke benyttes til bestemmelse av nyrefunksjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media