Leukokori (hvit pupill) hos barn - mor har alltid rett

Baggesen K, Flage T, Arnljot HM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne artikkelen vil vi med bruk av tre eksempler på virkelige pasienthistorier, vise at selv ved ganske uvanlige sykdomstilstander kan man få god hjelp i diagnostikken ved å lytte til foreldrenes uro og deres iblant ganske vage beskrivelse av hva de opplever som feil.

Leukokori eller hvit pupill kan være det første symptomet på flere sjeldne, men alvorlige tilstander som ubehandlet eller ved sen diagnose leder til tap av syn eller alvorlig livstruende tilstand. Vi mener at en god anamnese og en relativt enkel undersøkelse av rød refleks samt en liberal henvisningspraksis vil lede til en raskere diagnose med betydelig større mulighet for å bevare synsfunksjonen.

Anbefalte artikler