Kreatinin og kalsium i urin og blod etter kortvarig eksponering for magnetfelter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  35 menn som yrkesmessig ikke eksponeres for spesielle magnetiske felter, ble eksponert for et statisk magnetisk feltmed styrke 9,6 mT. Magnetfeltene ble produsert av et Helmholz-spolesett innvendig dekket av et faradaybur someffektivt isolerte mot påvirkning fra elektriske felter. Forsøkspersonene oppholdt seg 2 · 40 minutter ispolesettet med en ukes intervall, men ble eksponert for magnetfelter ved kun ett av oppholdene. Urin- og blodprøverble tatt like før og like etter oppholdene i spolesettet, til sammen fire prøver. Det var en signifikant økning iserum-kreatininkonsentrasjonen etter eksponering (p < 0,0001). Dette var signifikant forskjellig fraendring i serum-kreatininnivå etter 40 minutter uten eksponering (p < 0,0001). Det ble også funnet ensignifikant økning av kreatininnivå i urin etter eksponering i magnetfelter (p < 0,01). Det ble ikkefunnet signifikante endringer i serum-kalsiumnivå etter eksponering.

  Biologiske reaksjoner kan finne sted i menneskekroppen også etter kortvarig eksponering for statiske lavfrekventemagnetfelter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media