Helseinformasjon på Manhattan og i Norge - hvor blir det av den norske satsingen?

Lande RE Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Folk er i økende grad interessert i helseinformasjon, de har høyere kunnskapsnivå og er blitt mer bevisst på sine rettigheter. Som et ledd i det forebyggende helsearbeidet har mange land forlengst etablert informasjonssentraler og spesialbibliotek både for allmennheten og pasienter i sykehus. I Norge er dette arbeidet kommet kort. I Sosial- og helsedepartementets satsingsplan for IT i helsevesenet, er helseinformasjon til pasienter og allmennheten et tiltaksområde, uten at registrering, systematisering og formidling av eksisterende kunnskapskilder er nevnt eksakt. Det er i bibliotekvesenet man har tradisjoner for å etablere databaser med referanser, fulltekst og etter hvert også pekere til Internett-kilder, og formidle disse, men det er i helsevesenet fagkunnskapen og brukerne finnes. Skyldes den manglende satsingen her hjemme at området faller mellom to stoler?

Anbefalte artikler