Helseinformasjon på Manhattan og i Norge - hvor blir det av den norske satsingen?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Folk er i økende grad interessert i helseinformasjon, de har høyere kunnskapsnivå og er blitt mer bevisst på sinerettigheter. Som et ledd i det forebyggende helsearbeidet har mange land forlengst etablert informasjonssentraler ogspesialbibliotek både for allmennheten og pasienter i sykehus. I Norge er dette arbeidet kommet kort. I Sosial- oghelsedepartementets satsingsplan for IT i helsevesenet, er helseinformasjon til pasienter og allmennheten ettiltaksområde, uten at registrering, systematisering og formidling av eksisterende kunnskapskilder er nevnt eksakt. Deter i bibliotekvesenet man har tradisjoner for å etablere databaser med referanser, fulltekst og etter hvert også pekeretil Internett-kilder, og formidle disse, men det er i helsevesenet fagkunnskapen og brukerne finnes. Skyldes denmanglende satsingen her hjemme at området faller mellom to stoler?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media