Guillain-Barrés syndrom

Gerdts R, Jensen D, Fauchald P, Skjeldal O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Guillain-Barrés syndrom, eller akutt polyradikulitt, er en primært monofasisk neurologisk sykdom som rammer 50-100 mennesker per år i Norge. Symptomutviklingen kan være hurtig og dramatisk eller snikende og langtrukken. I tillegg til lammelser i ekstremiteter kan det oppstå respirasjonsvansker og autonome forstyrrelser. Det er varierende grad av hjernenerveaffeksjon.

Vi presenterer 22 pasienter med gjennomsnittsalder 34,8 år, hvorav fire barn mellom fire og seks år, som alle ble behandlet med plasmautskifting. Pasientene hadde hatt allmennsymptomer gjennomsnittlig 19 dager før de neurologiske symptomene debuterte. Alle hadde pareser med gangvansker, halvparten betydelige lammelser. De fleste hadde også affeksjon av hjernenerver, halvparten hadde autonome forstyrrelser. Med unntak av én pasient fikk alle påvist forhøyet proteinmengde i spinalvæsken og patologiske forandringer ved neurografi allerede ved innleggelsen i vår avdeling. Gjennomsnittlig ble det gitt 8,6 plasmautskiftinger. Til tross for slik behandling er ikke letaliteten blitt vesentlig redusert, og varig sekvele er ikke uvanlig. To av våre pasienter døde, og tre fikk varige, uttalte pareser. Det er nødvendig med ytterligere kunnskap om patofysiologiske forhold som grunnlag for bedre behandling.

Anbefalte artikler