Guillain-Barrés syndrom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Guillain-Barrés syndrom, eller akutt polyradikulitt, er en primært monofasisk neurologisk sykdom som rammer 50-100mennesker per år i Norge. Symptomutviklingen kan være hurtig og dramatisk eller snikende og langtrukken. I tillegg tillammelser i ekstremiteter kan det oppstå respirasjonsvansker og autonome forstyrrelser. Det er varierende grad avhjernenerveaffeksjon.

  Vi presenterer 22 pasienter med gjennomsnittsalder 34,8 år, hvorav fire barn mellom fire og seks år, som alle blebehandlet med plasmautskifting. Pasientene hadde hatt allmennsymptomer gjennomsnittlig 19 dager før de neurologiskesymptomene debuterte. Alle hadde pareser med gangvansker, halvparten betydelige lammelser. De fleste hadde ogsåaffeksjon av hjernenerver, halvparten hadde autonome forstyrrelser. Med unntak av én pasient fikk alle påvist forhøyetproteinmengde i spinalvæsken og patologiske forandringer ved neurografi allerede ved innleggelsen i vår avdeling.Gjennomsnittlig ble det gitt 8,6 plasmautskiftinger. Til tross for slik behandling er ikke letaliteten blitt vesentligredusert, og varig sekvele er ikke uvanlig. To av våre pasienter døde, og tre fikk varige, uttalte pareser. Det ernødvendig med ytterligere kunnskap om patofysiologiske forhold som grunnlag for bedre behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media