Grunnlaget for homøopati som behandlingsmetode

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den nylig avgitte offentlige utredning NOU 1998: 21 Alternativ medisin, omfatter også homøopati. Utredningen referererbl.a. til homøopatenes forsøk på å forklare at ekstreme fortynninger av løsninger av virkestoffer kan ha en medisinskeffekt. Homøopatenes forklaringer vurderes her av tre professorer i kjemi, som har kunnskap om analyse av og behandlingav lave konsentrasjoner av organiske stoffer i vandige løsninger, kunnskap om kvantefysiske og kjemiske lovmessigheter,og kunnskap om kjemisk struktur og kjemiske reaksjoner. Det konkluderes med at det ikke finnes noe vitenskapeliggrunnlag for medisinske effekter av homøopatiske ekstreme fortynninger, som verken kan inneholde virkestoffer, andreenergitilstander av virkestoffer eller relevante spor etter virkestoffer. De såkalte forklaringsmodeller bygger ikke pånoe reelt grunnlag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media