Grunnlaget for homøopati som behandlingsmetode

Greibrokk T, Helgaker T, Uggerud E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den nylig avgitte offentlige utredning NOU 1998: 21 Alternativ medisin, omfatter også homøopati. Utredningen refererer bl.a. til homøopatenes forsøk på å forklare at ekstreme fortynninger av løsninger av virkestoffer kan ha en medisinsk effekt. Homøopatenes forklaringer vurderes her av tre professorer i kjemi, som har kunnskap om analyse av og behandling av lave konsentrasjoner av organiske stoffer i vandige løsninger, kunnskap om kvantefysiske og kjemiske lovmessigheter, og kunnskap om kjemisk struktur og kjemiske reaksjoner. Det konkluderes med at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for medisinske effekter av homøopatiske ekstreme fortynninger, som verken kan inneholde virkestoffer, andre energitilstander av virkestoffer eller relevante spor etter virkestoffer. De såkalte forklaringsmodeller bygger ikke på noe reelt grunnlag.

Anbefalte artikler