Fordøyelseskanalens store og vekslende behov for blodtilførsel

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Dopplerultrasonografi har gitt muligheter for direkte, kontinuerlig registrering av blodstrømmen til fordøyelseskanalenhos friske, ubedøvede, ubesværede forsøkspersoner.

  Etter et måltid øker blodstrømmen til fordøyelseskanalen gradvis og markert, og mer jo større måltidet har vært.Økningen når sitt maksimum etter 20-40 minutter og varer minst 1,5-2 timer. Samtidig med den lokale blodstrømsøkning -og med samme tidsforløp - øker også hjertets minuttvolum. Et stort måltid medfører således et langvarig og relativtbetydelig merarbeid for hjertet.

  Både karbohydrat-, protein- og fettmåltider utløser økningene i lokal blodstrøm og i hjertets minuttvolum.

  Hos mennesket opprettholdes blodstrømmen til fordøyelseskanalen under et kortvarig fysisk arbeid av betydeligintensitet, dette i motsetning til hva som er funnet hos ulike typer forsøksdyr. Etter et måltid vil den økning iminuttvolumet som forårsakes av et fysisk arbeid, adderes til den økning måltidet allerede har utløst. Dette passer mederfaringer pasienter med angina pectoris har om at det skal mindre anstrengelse til for å utløse smerteanfall etter etmåltid enn i fastende tilstand.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media