Ankelartroskopi - indikasjoner, funn og resultater

Årøen A, Granlund OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I tiden 1991-96 ble 36 pasienter ved Sentralsykehuset i Akershus undersøkt med ankelartroskopi for intraartikulær patologi. 34 av disse fikk utført terapeutisk inngrep. 12 pasienter hadde frie legemer, 12 hadde bløtdelslesjoner, seks osteochondritis dissecans, fire artrose og én pasient artritt.

30 pasienter ble etterundersøkt 5-60 måneder postoperativt (median 12 måneder). Hos åtte av 12 pasienter med fraktur var det fjernet et fritt legeme, mens fire pasienter hadde fått utført synovektomi. Ni av pasientene var symptomfrie ved etterundersøkelsen. Av åtte pasienter med ankeldistorsjon som var behandlet for bløtdelslesjoner, var fire symptomfrie. Blant fem pasienter med osteochondritis dissecans der det var gjort kyrettasje eller oppboring av brusklesjonen var to betydelig bedre. Artroskopisk debridement hos fem pasienter med degenerative forandringer hadde gitt kortvarig symptomlindring. Vår konklusjon er at ankelartroskopi ser ut til å gi mulighet for effektiv behandling av frie legemer og bløtdelslesjoner, mens resultatene ved osteochondritis dissecans er usikre.

Anbefalte artikler