Ankelartroskopi - indikasjoner, funn og resultater

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I tiden 1991-96 ble 36 pasienter ved Sentralsykehuset i Akershus undersøkt med ankelartroskopi for intraartikulærpatologi. 34 av disse fikk utført terapeutisk inngrep. 12 pasienter hadde frie legemer, 12 hadde bløtdelslesjoner, seksosteochondritis dissecans, fire artrose og én pasient artritt.

  30 pasienter ble etterundersøkt 5-60 måneder postoperativt (median 12 måneder). Hos åtte av 12 pasienter med frakturvar det fjernet et fritt legeme, mens fire pasienter hadde fått utført synovektomi. Ni av pasientene var symptomfrieved etterundersøkelsen. Av åtte pasienter med ankeldistorsjon som var behandlet for bløtdelslesjoner, var firesymptomfrie. Blant fem pasienter med osteochondritis dissecans der det var gjort kyrettasje eller oppboring avbrusklesjonen var to betydelig bedre. Artroskopisk debridement hos fem pasienter med degenerative forandringer haddegitt kortvarig symptomlindring. Vår konklusjon er at ankelartroskopi ser ut til å gi mulighet for effektiv behandlingav frie legemer og bløtdelslesjoner, mens resultatene ved osteochondritis dissecans er usikre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media