Suksess for medisinsk statistikkurs på Internett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  – Et sjeldent artig kurs, uttaler en begeistret Olav Lund, som nettopp har sendt av gårde sin sistebesvarelse på statistikkurset som er et samarbeid mellom Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo ogLegeforeningen.

  Kurset er blitt et populært og etterspurt kurs for legene (1). Så langt har ca. 25 deltakere gjennomførtstatistikkundervisningen over Internett, og 25 nye står for tur i vår. Kursene er for lengst fylt opp og det er mangepå venteliste. Ansvarlig for utviklingen og driften av kurset har vært Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk,i samarbeid med Åse Brinchmann-Hansen i Legeforeningen.

  Holder hva det lover

  I årenes løp har Olav Lund deltatt på mange kurs, men han sier han aldri har opplevd maken til dette. Som nyansattstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø følte han behov for å lære mer om statistiskemetoder.

  – Kursbeskrivelsen holder hva den lover. Det har vært en god innføring i et fag som mange medisinere harvanskeligheter med å nærme seg. Jeg synes at kurset utnytter Internett-teknologien på en god måte. Paradoksalt nok harjeg opplevd at kurset har gitt meg personlig kontakt med kursledelsen, selv om jeg bare har møtt dem gjennom e-post ogtelefon.

  Han har ikke støtt på noen tekniske problemer med gjennomføringen. – Jeg fikk en CD-ROM med alt som skulle til,enkelt og greit, sier han

  Arbeidskrevende, men lærerikt

  Lund har jobbet med statistikkurset opptil 4–6 timer i uken, fordelt over 2–4 dager. Hvert kursbrev består av 30sider med teori som sammen med lærebøker skal gi den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å løse oppgavene. Lundforteller at han skriver ut alle kursbrevene og har nærmest laget sin egen lærebok.

  Alternativet til statistikkurset på Internett er vanlig klasseromsundervisning ved universitetene. Kursinnholdet erdet samme. Det siste kursbrevet arbeidet han med i 10–12 timer. Dette var stoff som ellers ville ha blitt behandlet ien to timers forelesning. – Langt mer overfladisk, mener Lund.

  Internett-tilbudet er først og fremst myntet på allmennpraktiserende leger som ikke har anledning til å delta på detradisjonelle statistikkursene ved universitetene.

  – Undervisningen har to mål: å øke forståelsen for statistikk brukt i medisinsk litteratur og å kunne benyttestatistisk metode på egne datasett, sier Harald Fekjær, den ene av de to kurslederne, ved seksjon for medisinskstatistikk. – Vi var forberedt på negative overraskelser i forbindelse med den praktiske gjennomføringen, menstort sett har dette gått smertefritt. Den største overraskelsen har vært sykehusenes brannmurløsninger som i noentilfeller har hindret effektiv kommunikasjon fra PC-ene og ut på nettet. Nå har vi imidlertid høstet erfaringer og kanvære enda mer frempå i vårsemesteret, sier Fekjær.

  De som vil vite mer om statistikkurset, kan ta kontakt med Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, telefon22 85 12 35 eller e-post: petter.laake@basalmed.uio.no. Dersom noen vil melde seg på kurset, er ÅseBrinchmann-Hansen i Legeforeningen rette adressat.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Statistikkurs på Internett

  Spesialitetskomiteens godkjenning:
  Valgfritt kurs i alle spesialiteter
  Antall kurstimer: 52

  Målet med kurset er at deltakerne skal bli fortrolige med statistiske grunnbegreper og med en del metoder tilanalyse av data. Det kreves ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.

  Det forutsettes at man har PC, med Windows 95 eller Windows NT, med tilkobling til Internett. Deltakerne må også haen tekstbehandler, fortrinnsvis Word eller WordPerfect for Windows. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakkenSPSS for Windows brukt. Statistikkpakken er en del av det kursmateriellet som blir tilsendt ved kursstart. Deltakernefår full opplæring i nedlasting og bruk av programmet.

  Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via Internett. Opplegget kan i sin helhet gjennomføres hjemme eller påarbeid. All kommunikasjon med kursledelsen foregår over Internett.

  Kurset er inndelt i ni temaer, ett forkurs i bruk av den statistiske programpakken SPSS for Windows og åtte utvalgtetemaer fra medisinsk statistikk. Kursdeltakerne arbeider med hvert tema i en toukers studieperiode. Svar påøvelsesoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet sendes til kurslederen som gir tilbakemeldinger fortrinnsvis iløpet av én uke.

  Temaer

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media