Suksess for medisinsk statistikkurs på Internett

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

– Et sjeldent artig kurs, uttaler en begeistret Olav Lund, som nettopp har sendt av gårde sin siste besvarelse på statistikkurset som er et samarbeid mellom Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningen.

Kurset er blitt et populært og etterspurt kurs for legene (1). Så langt har ca. 25 deltakere gjennomført statistikkundervisningen over Internett, og 25 nye står for tur i vår. Kursene er for lengst fylt opp og det er mange på venteliste. Ansvarlig for utviklingen og driften av kurset har vært Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, i samarbeid med Åse Brinchmann-Hansen i Legeforeningen.

Holder hva det lover

I årenes løp har Olav Lund deltatt på mange kurs, men han sier han aldri har opplevd maken til dette. Som nyansatt stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø følte han behov for å lære mer om statistiske metoder.

– Kursbeskrivelsen holder hva den lover. Det har vært en god innføring i et fag som mange medisinere har vanskeligheter med å nærme seg. Jeg synes at kurset utnytter Internett-teknologien på en god måte. Paradoksalt nok har jeg opplevd at kurset har gitt meg personlig kontakt med kursledelsen, selv om jeg bare har møtt dem gjennom e-post og telefon.

Han har ikke støtt på noen tekniske problemer med gjennomføringen. – Jeg fikk en CD-ROM med alt som skulle til, enkelt og greit, sier han

Arbeidskrevende, men lærerikt

Lund har jobbet med statistikkurset opptil 4–6 timer i uken, fordelt over 2–4 dager. Hvert kursbrev består av 30 sider med teori som sammen med lærebøker skal gi den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å løse oppgavene. Lund forteller at han skriver ut alle kursbrevene og har nærmest laget sin egen lærebok.

Alternativet til statistikkurset på Internett er vanlig klasseromsundervisning ved universitetene. Kursinnholdet er det samme. Det siste kursbrevet arbeidet han med i 10–12 timer. Dette var stoff som ellers ville ha blitt behandlet i en to timers forelesning. – Langt mer overfladisk, mener Lund.

Internett-tilbudet er først og fremst myntet på allmennpraktiserende leger som ikke har anledning til å delta på de tradisjonelle statistikkursene ved universitetene.

– Undervisningen har to mål: å øke forståelsen for statistikk brukt i medisinsk litteratur og å kunne benytte statistisk metode på egne datasett, sier Harald Fekjær, den ene av de to kurslederne, ved seksjon for medisinsk statistikk. – Vi var forberedt på negative overraskelser i forbindelse med den praktiske gjennomføringen, men stort sett har dette gått smertefritt. Den største overraskelsen har vært sykehusenes brannmurløsninger som i noen tilfeller har hindret effektiv kommunikasjon fra PC-ene og ut på nettet. Nå har vi imidlertid høstet erfaringer og kan være enda mer frempå i vårsemesteret, sier Fekjær.

De som vil vite mer om statistikkurset, kan ta kontakt med Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, telefon 22 85 12 35 eller e-post: petter.laake@basalmed.uio.no. Dersom noen vil melde seg på kurset, er Åse Brinchmann-Hansen i Legeforeningen rette adressat.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Statistikkurs på Internett

Spesialitetskomiteens godkjenning:
Valgfritt kurs i alle spesialiteter
Antall kurstimer: 52

Målet med kurset er at deltakerne skal bli fortrolige med statistiske grunnbegreper og med en del metoder til analyse av data. Det kreves ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.

Det forutsettes at man har PC, med Windows 95 eller Windows NT, med tilkobling til Internett. Deltakerne må også ha en tekstbehandler, fortrinnsvis Word eller WordPerfect for Windows. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakken SPSS for Windows brukt. Statistikkpakken er en del av det kursmateriellet som blir tilsendt ved kursstart. Deltakerne får full opplæring i nedlasting og bruk av programmet.

Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via Internett. Opplegget kan i sin helhet gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon med kursledelsen foregår over Internett.

Kurset er inndelt i ni temaer, ett forkurs i bruk av den statistiske programpakken SPSS for Windows og åtte utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Kursdeltakerne arbeider med hvert tema i en toukers studieperiode. Svar på øvelsesoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet sendes til kurslederen som gir tilbakemeldinger fortrinnsvis i løpet av én uke.

Temaer

Anbefalte artikler