Skal vi fortsatt gi petidin til fødende?

Matheson I †, NylanderG Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Kartlegging av petidinbruk ved norske fødeavdelinger i 1988, 1992 og 1996 viser fremdeles et stort forbruk av petidin som smertestillende middel til fødende. Petidin har vært gitt gjennom 50 år og er blitt standard ved fødsler, men det er ikke foretatt kontrollerte forsøk der kvinnen selv har vurdert den smertestillende effekten.

I denne artikkelen redegjøres det for petidinets farmakologiske og kliniske effekter hos mor og barn. Nye resultater indikerer at petidin har sedativ effekt på fødende, og den forventede smertestillende effekten mangler, selv etter gjentatte doser. Det er godt dokumentert at petidin med sin langsomme utskilling forårsaker neurologiske og atferdsmessige forstyrrelser. Ifølge nyere litteratur kan petidin forstyrre barnets reflekser, forsinke mor-barn-interaksjonen i timene etter fødselen og bidra til tidkrevende ammeproblemer.

Bruken av petidin til fødende bør revurderes.

Anbefalte artikler