Seksualisering i terapeutiske relasjoner

Sudmann T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hvordan helsearbeidere erfarer seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering fra pasienter i konsultasjon og behandling er underkommunisert, tabuisert, og ikke umiddelbart tilgjengelig. Kjønn og seksualitet blir svært “påtrengende” ved kroppslig nærhet, nakenhet og berøring. Analyse av profesjonelle kroppslige relasjoner som kjønnsrelasjoner, innebærer å gjøre makt og seksualitet relevant i forståelsen av hva som foregår i konsultasjon eller behandling. Behandlingsrelasjonen sees som et mangetydig kjønnet sosialt møte, der forventninger, forståelse og opplevelse av kropp, kjønn, makt og seksualitet påvirker relasjonen og den behandling som pasienten skal ha. Relasjonen skapes på nytt hver gang pasient og terapeut møtes. Kvinne- og kjønnsperspektiver viser hvordan disse forhold rammer kvinner på andre måter enn menn, og at det hele spilles mot en bakgrunn av et heteroseksuelt paradigme og kontinuerlig forhandling om makt.

Disse perspektivene kan brukes til å gjøre klinikere oppmerksom på problemstillingen og derved beredt til å takle seksualisering av terapeutiske relasjoner.

Anbefalte artikler