Seksualisering i terapeutiske relasjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hvordan helsearbeidere erfarer seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering fra pasienter i konsultasjon ogbehandling er underkommunisert, tabuisert, og ikke umiddelbart tilgjengelig. Kjønn og seksualitet blir svært"påtrengende" ved kroppslig nærhet, nakenhet og berøring. Analyse av profesjonelle kroppslige relasjoner somkjønnsrelasjoner, innebærer å gjøre makt og seksualitet relevant i forståelsen av hva som foregår i konsultasjon ellerbehandling. Behandlingsrelasjonen sees som et mangetydig kjønnet sosialt møte, der forventninger, forståelse ogopplevelse av kropp, kjønn, makt og seksualitet påvirker relasjonen og den behandling som pasienten skal ha. Relasjonenskapes på nytt hver gang pasient og terapeut møtes. Kvinne- og kjønnsperspektiver viser hvordan disse forhold rammerkvinner på andre måter enn menn, og at det hele spilles mot en bakgrunn av et heteroseksuelt paradigme og kontinuerligforhandling om makt.

  Disse perspektivene kan brukes til å gjøre klinikere oppmerksom på problemstillingen og derved beredt til å takleseksualisering av terapeutiske relasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media