Reumatoid artritt og hjertesykdom

Rødevand E, Bathen J, Østensen M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Reumatoid artritt (leddgikt) er en kronisk inflammatorisk sykdom som i hovedsak forårsaker betennelsesforandringer i leddenes synovialhinne, seneskjeder og bursae. Med utgangspunkt i to sykehistorier gis en litteraturoversikt på området.

Sykdommen er systemisk, og kan angripe en rekke andre organer, som det sentrale og det perifere nervesystem, respirasjonsorganer, nyrer, hjerte og blodårene. Ved hjerteaffeksjon kan alle hjertets anatomiske strukturer være angrepet. De fleste eldre meddelelser om hjertesykdom ved reumatoid artritt er kasuistikker eller autopsistudier. De senere årene er det publisert studier med ultralydteknikk som påviser enkelte patologiske tilstander av samme omfang som i de tidligere autopsistudiene. Flere dødelighetsundersøkelser de siste ti årene dokumenterer økt kardiovaskulær dødelighet. Litteraturens angivelser av hyppighet og type hjertesykdom ved reumatoid artritt er varierende, avhengig av anvendt undersøkelsesmetodikk. Klinisk betydningsfull sykdom er relativt sjeldent.

Anbefalte artikler