Metadonprosjektet i Oslo

Blix O, Bruvik S, Waal H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen beskriver et forsøksprosjekt med formålet å undersøke om metadon kan bedre tilbudet til behandlingsresistente heroinmisbrukere. En gruppe på 50 heroinister med en gjennomsnittsalder på 37 år ved inntak og mer enn ti års heroinbruk er fulgt i tre år. Ved slutten av perioden var fortsatt 72% med i prosjektet, og blant disse var kriminalitet og prostitusjon drastisk redusert. Ingen var døde av overdoser under pågående behandling, og denne formen for dødelighet var klart lavere i forsøksgruppen enn i hele gruppen søkt til behandling. Den samlede dødelighet viste mindre klare forskjeller, og det har hele tiden vært et nokså betydelig misbruk i gruppen. Kontroll, oppfølging og aktiv rehabilitering synes nødvendig. Metadon er et verdifullt supplement innen et utbygd behandlingssystem, men kan ikke erstatte det øvrige behandlingsapparatet.

Anbefalte artikler