Medikamentbruk i en nyfødtavdeling

Andersen CT, Meberg A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


All medikamentbruk til pasienter innlagt i en nyfødtintensivenhet ble registrert i en ettårsperiode (1996). Bare to (0,4%) av 469 innlagte barn var uten noen form for medikasjon. Totalt ble det gitt 12019 enkeltdoser, gjennomsnittlig 33 per dag. 7042 (59%) ble gitt peroralt og 3322 (28%) intravenøst. 292 barn (63%) fikk 1 mg vitamin K intramuskulært som eneste medikament. 113 barn (24%) fikk systemisk antibiotikabehandling (5% av alle levende fødte ved sykehuset). Kostnadsmessig utgjorde medikamentbruken 2,7% av neonatalenhetens totale budsjett. Surfaktant (Curosurf) (12 enkeltdoser) stod alene for 47% av medikamentkostnadene. Serumkonsentrasjonsbestemmelser viste at 32% av målingene var utenfor terapeutisk område. Dette ledet i begrenset utstrekning (44%) til doseringsendringer. Én enkeltdose (en per 10000 enkeltdoser) ble gitt til feil pasient. Kvalitetssikring av medisinering er en viktig oppgave i neonatale intensivenheter.

Anbefalte artikler