Manglende prevensjonsbruk blant abortsøkende kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med denne studien var dels å finne hvor mange abortsøkende som ikke har brukt prevensjon påkonsepsjonstidspunktet, dels å belyse årsaker til dette, samt å undersøke kjennskapen til postkoitalantikonsepsjon.

  Av 2 074 abortsøkende ved Regionsykehuset i Trondheim i perioden 1.1. 1995-15.7. 1997 hadde 1 191 (57,4%) ifølgejournalen ikke brukt prevensjon på konsepsjonstidspunktet. Det var økende tendens til manglende prevensjonsbruk i løpetav denne perioden.

  Av de 456 som i tiden 15.1.-15.7. 1997 søkte abort hadde 291 ikke anvendt prevensjon. Disse fikk utdelt etspørreskjema. 160 (55%) besvarte skjemaet. 36% av kvinnene oppgav bivirkninger som årsak til ikke å bruke prevensjon,mens 34% stolte på "sikre perioder" og avbrutt samleie. Angrepillen var kjent blant 93%. Av dem som hadde vurdert åbruke pillen, var 67% for sent ute.

  Det vil fremover være viktig å sette søkelyset på positive aspekter ved prevensjon fremfor å fremheve de negative.Målrettede tiltak bør iverksettes overfor unge og enslige med hensyn til å ha sikker prevensjon parat. Prisnivået påprevensjon synes ikke å være av betydning for manglende bruk. Angrepillen bør bli lettere tilgjengelig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media