Manglende prevensjonsbruk blant abortsøkende kvinner

Knutsen M, Furnes K, Moen MH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Formålet med denne studien var dels å finne hvor mange abortsøkende som ikke har brukt prevensjon på konsepsjonstidspunktet, dels å belyse årsaker til dette, samt å undersøke kjennskapen til postkoital antikonsepsjon.

Av 2 074 abortsøkende ved Regionsykehuset i Trondheim i perioden 1.1. 1995-15.7. 1997 hadde 1 191 (57,4%) ifølge journalen ikke brukt prevensjon på konsepsjonstidspunktet. Det var økende tendens til manglende prevensjonsbruk i løpet av denne perioden.

Av de 456 som i tiden 15.1.-15.7. 1997 søkte abort hadde 291 ikke anvendt prevensjon. Disse fikk utdelt et spørreskjema. 160 (55%) besvarte skjemaet. 36% av kvinnene oppgav bivirkninger som årsak til ikke å bruke prevensjon, mens 34% stolte på “sikre perioder” og avbrutt samleie. Angrepillen var kjent blant 93%. Av dem som hadde vurdert å bruke pillen, var 67% for sent ute.

Det vil fremover være viktig å sette søkelyset på positive aspekter ved prevensjon fremfor å fremheve de negative. Målrettede tiltak bør iverksettes overfor unge og enslige med hensyn til å ha sikker prevensjon parat. Prisnivået på prevensjon synes ikke å være av betydning for manglende bruk. Angrepillen bør bli lettere tilgjengelig.

Anbefalte artikler