Lokale frostskader

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Klinisk skiller man mellom overflatiske og dype frostskader. Initialt er symptomene smerte og nedsatt sensibilitet, somså blir avløst av følelsesløshet. Huden er hvit eller cyanotisk. Ved kuldeeksponering hos et individ derkjernetemperaturen ikke er truet, vil en hensiktsmessig syklisk variasjon i hudgjennomblødningen foregå. Dersomkjernetemperaturen er truet, vil denne reaksjonen opphøre og vevet raskt nedkjøles. Hvis temperaturen i vevet fallerunder –2 °C, oppstår iskrystalldanning og direkte celleskade. Ved tining medfører reperfusjon entilleggsskade.

  Beskyttelse mot og behandling av generell hypotermi må prioriteres i behandlingen av frostskader. Overflatiskeskader varmes opp i kontakt med varm hud så raskt som mulig og slik at gnidning og massasje unngås. Ved dypere skadermå pasienten først bringes til et egnet behandlingssted og der tines. Den endelige lokale opptining bør gjøres i varmtvann (40-42 °C). All mekanisk påvirkning av hudområdet kan forverre skaden. Antibiotikabehandling bør overveies.Kirurgisk debridement bør utsettes inntil en sikker demarkering foreligger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media