Komplementsystemet - oppbygning, aktivering, regulering og funksjon

Bjørge L Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Aktivering av komplementsystemet spiller en nøkkelrolle ved en normal betennelsesrespons. Kaskaden initieres via den klassiske aktiveringsmekanismen, den alternative og lektin-aktiveringsmekanismen. Fordi komplementsystemet normalt er underlagt streng kontroll, vil fremme dagens fjernes uten at verten selv påføres skade. Kontrollen medieres hovedsakelig av komplementregulatoriske molekyler.

Bruk av nye metoder innen molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi har gitt oss betydelig økt kunnskap om komplementaktivering og -regulering og systemets rolle som protektiv eller patogen faktor ved ulike sykdommer. Kompleksiteten i kaskadene gir flere angrepspunkter for terapi og i nær fremtid vil bruk av substanser som interagerer med systemet brukes terapeutisk.

Denne oversikten tar for seg biologiske aspekter ved denne viktige immunologiske effektormekanisme.

Anbefalte artikler