Komplementsystemet - oppbygning, aktivering, regulering og funksjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aktivering av komplementsystemet spiller en nøkkelrolle ved en normal betennelsesrespons. Kaskaden initieres via denklassiske aktiveringsmekanismen, den alternative og lektin-aktiveringsmekanismen. Fordi komplementsystemet normalt erunderlagt streng kontroll, vil fremme dagens fjernes uten at verten selv påføres skade. Kontrollen mediereshovedsakelig av komplementregulatoriske molekyler.

  Bruk av nye metoder innen molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi har gitt oss betydelig økt kunnskap omkomplementaktivering og -regulering og systemets rolle som protektiv eller patogen faktor ved ulike sykdommer.Kompleksiteten i kaskadene gir flere angrepspunkter for terapi og i nær fremtid vil bruk av substanser som interagerermed systemet brukes terapeutisk.

  Denne oversikten tar for seg biologiske aspekter ved denne viktige immunologiske effektormekanisme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media