Klimaforandringer i Norden - konsekvenser for folkehelsen

Kanestrøm I Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Atmosfærens sammensetning og de klimatiske forhold er viktige for livet på jorden. Ved økt bruk av kull, olje og gass i dette århundret er atmosfæren tilført store mengder drivhusgasser. Primært bidrar disse gassene til å øke temperaturen på jorden. Sekundært kan gassene føre til betydelige forandringer i nedbørs-og-tørke-mønsteret. Temperaturforandringer med økt ekstremtemperatur kan påvirke folkehelsen direkte. Klimaforandringer kan gi endrede vekstbetingelser for insekter og mikrober.

Ozongassen i atmosfæren dannes ved naturlige fotokjemiske prosesser, og den virker som et skjold mot både skadelig og gunstig ultrafiolett stråling fra solen. Industrien produserer bl.a. klorfluorkarbongasser som bidrar til å bryte ned ozongassen. Dette gir økt ultrafiolett stråling, noe som kan føre til hudskader som solbrenthet og hudkreft. For å redusere skadene er det viktig å redusere stråledosen på huden ved bruk av klær eller annen effektiv skjerming.

Anbefalte artikler