Gjennom minefeltet

Hanevik K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Vel ett år er gått siden den internasjonale avtalen mot landminer ble ferdigforhandlet 4. desember 1997. Avtalen forbyr produksjon, lagring, handel med og bruk av antipersonellandminer. Grunnlaget for avtalen ble lagt ved flere års aktivt kampanjearbeid fra en rekke organisasjoner samlet under paraplyen International Campaign to Ban Landmines (ICBL). Landminesaken ble tatt opp på mellomstatlig nivå av Canadas utenriksminister Lloyd Axworthy i 1996, og avtalen ble forhandlet frem i løpet av 1997.

I løpet av ca. fire år er landminer med rette stigmatisert, og bruk av miner fremkaller en følelse av avsky hos de fleste av oss. Landminer betraktes nå mer som et utviklings- og helseproblem enn et effektivt våpen.

Anbefalte artikler