Barn med fødselsvekt £ 1500 g fra Nordland i perioden 1978-89

Weidle B, Holt J Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Behandlings- og oppfølgingsresultater for alle 271 levende fødte barn med fødselsvekt £ 1500 g fra Nordland fylke i perioden 1978-89 er gjennomgått. Gjennomsnittlig svangerskapslengde var 29 uker. 57 barn var veksthemmet. 33 barn ble transportert fra lokalsykehus til barneavdeling, 27 av disse ble hentet av barneavdelingens transportteam. Frekvens av keisersnitt økte fra 22% i den første til 58% i tredje fireårsperiode (p < 0,005). 103 barn (38%) døde før fire års alder. Antall døde i første, andre og tredje fireårsperiode viste en viss, men ikke-statistisk signifikant nedgang. 15 barn (5,5%) døde etter nyfødtperioden, åtte av bronkopulmonal dysplasi og fire i krybbedød. Mortalitet korrigert for fødselsvekt £ 500 g, letale misdannelser og krybbedød var 32%. Mild, moderat og alvorlig funksjonshemning ble funnet hos henholdsvis 12%, 8,3% og 1,8%. 13 barn hadde cerebral parese (4,8% av levende fødte). Til tross for uendret mortalitet fikk færre barn funksjonshemning i løpet av studieperioden.

Anbefalte artikler