Barn med fødselsvekt £ 1500 g fra Nordland i perioden 1978-89

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behandlings- og oppfølgingsresultater for alle 271 levende fødte barn med fødselsvekt £ 1500 gfra Nordland fylke i perioden 1978-89 er gjennomgått. Gjennomsnittlig svangerskapslengde var 29 uker. 57 barn varveksthemmet. 33 barn ble transportert fra lokalsykehus til barneavdeling, 27 av disse ble hentet av barneavdelingenstransportteam. Frekvens av keisersnitt økte fra 22% i den første til 58% i tredje fireårsperiode (p < 0,005). 103barn (38%) døde før fire års alder. Antall døde i første, andre og tredje fireårsperiode viste en viss, menikke-statistisk signifikant nedgang. 15 barn (5,5%) døde etter nyfødtperioden, åtte av bronkopulmonal dysplasi og firei krybbedød. Mortalitet korrigert for fødselsvekt £ 500 g, letale misdannelser og krybbedød var32%. Mild, moderat og alvorlig funksjonshemning ble funnet hos henholdsvis 12%, 8,3% og 1,8%. 13 barn hadde cerebralparese (4,8% av levende fødte). Til tross for uendret mortalitet fikk færre barn funksjonshemning i løpet avstudieperioden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media