Alternativ behandling

Waaler T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Salget av alternative behandlingspreparater har også i Norge vist en jevn økning i de siste år. Hvis kostholdspreparater regnes med, var omsetningen i 1997 på vel 1,4 milliarder norske kroner. De refusjonsberettigede legemidler fra apotek, “blåresepter”, utgjorde til sammenlikning omkring fire milliarder kroner.

Økningen av alternativ behandling skyldes bl.a. en intens og profesjonell markedsføring, hvor den kulørte ukepresse og TV-programmer regnes som spesielt viktige. I samsvar med forretningsideen kommer det jevnlig reportasjer om magiske helbredelser av enkeltpersoner, helst med en alvorlig sykdom, hvor legene i beste fall har feilbehandlet eller stilt seg likegyldige. Pasienten er ikke lenger oppgitt av legene, nå er det kunden som er oppgitt over legene.

I det følgende blir Legeforeningens utredning om alternativ medisin og noen kjente eksempler fra norsk alternativterapeutisk faglitteratur gjenstand for en faglig bedømmelse hvor basal naturvitenskapelig forskningsmetodikk innen medisin og farmasi legges til grunn.

Anbefalte artikler