Psykoanalysen hinsides Freud

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Siden Sigmund Freud (1856-1939) formulerte sine første psykoanalytiske teorier for om lag 100 år siden, har det skjedden rivende utvikling innenfor psykoanalytisk teori og behandling. I artikkelen presenteres sentrale begreper innenfordrifts­/egopsykologi, objektrelasjonsteori, selvpsykologi og interpersonlig psykoanalyse. Grunnleggende begreperinnenfor psykoanalysen har vært gjenstand for kontinuerlig kritisk diskusjon, og psykoanalytisk teori preges i dag avmangfold. Sentralt står fortsatt det ubevisste og utforskning av subjektiv opplevelse. Psykoanalytikeren har bevegetseg fra å være eksperten på forståelse av pasienten til å bli ekspert på å finne forståelse sammen med pasienten.Samtidig er analytikeren blitt mer aktiv i terapirommet. Analytikers bidrag til det som skjer mellom pasient oganalytiker, er blitt tillagt større vekt. Utviklingen i psykoanalysen har skjedd parallelt med utviklingen innenvitenskapsteori og som resultat av kulturelle strømninger. Det å skape mening står sentralt i den psykoanalytiskeprosess, men det er divergerende oppfatninger av om dette skjer ved at mening artikuleres, avdekkes, konstrueres ellerdekonstrueres. I artikkelen drøftes den narrative tradisjon mer inngående, hvor det å fortelle historier om seg selv,er det sentrale. Artikkelforfatterne utfordrer oppfatningen av at psykoanalysen er Freuds verk alene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media