Hukommelsens organisasjon og substrat

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I de siste par tiår har ny tilnærming og nye metoder kastet nytt lys over organisasjonen av og substratet forhukommelsen. Hukommelsen er delt opp i en rekke underavdelinger, både med hensyn til det materiale som lagres, oglokalisasjonen i hjernen. Arbeidshukommelsen, der sensorisk informasjon behandles i 10-20 sekunder, er lokalisert tilmidtre, laterale deler av frontallappen. Langtidshukommelsen er delt i to hoveddeler: eksplisitt og implisitthukommelse. Materialet i den eksplisitte hukommelse (fakta og episoder) er tilgjengelig for bevisst uthenting, og eravhengig av en intakt medial temporallapp, særlig hippocampusformasjonen. Implisitt hukommelse omfatter en rekkefunksjoner som motorisk læring, pregning, enkle og emosjonelle betingede reflekser. Substratet synes lokalisert til enrekke ulike steder i hjernen. Hukommelsen er rekonstruktiv idet vi bare husker kjernepunkter og setter sammen enplausibel historie rundt disse. Dette åpner for falske, eller illusoriske minner, og for at hukommelsen kan manipuleresi konkurranse med andre, ikke-opplevde inntrykk. Emosjonelle og smertefulle inntrykk kan glemmes som annet stoff, mendet er strid om slik glemsel skyldes aktiv eller passiv represjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media