Hukommelsens organisasjon og substrat

Andersen P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I de siste par tiår har ny tilnærming og nye metoder kastet nytt lys over organisasjonen av og substratet for hukommelsen. Hukommelsen er delt opp i en rekke underavdelinger, både med hensyn til det materiale som lagres, og lokalisasjonen i hjernen. Arbeidshukommelsen, der sensorisk informasjon behandles i 10-20 sekunder, er lokalisert til midtre, laterale deler av frontallappen. Langtidshukommelsen er delt i to hoveddeler: eksplisitt og implisitt hukommelse. Materialet i den eksplisitte hukommelse (fakta og episoder) er tilgjengelig for bevisst uthenting, og er avhengig av en intakt medial temporallapp, særlig hippocampusformasjonen. Implisitt hukommelse omfatter en rekke funksjoner som motorisk læring, pregning, enkle og emosjonelle betingede reflekser. Substratet synes lokalisert til en rekke ulike steder i hjernen. Hukommelsen er rekonstruktiv idet vi bare husker kjernepunkter og setter sammen en plausibel historie rundt disse. Dette åpner for falske, eller illusoriske minner, og for at hukommelsen kan manipuleres i konkurranse med andre, ikke-opplevde inntrykk. Emosjonelle og smertefulle inntrykk kan glemmes som annet stoff, men det er strid om slik glemsel skyldes aktiv eller passiv represjon.

Anbefalte artikler