En folkefiende - Ibsen som samfunnsmedisinsk læremester

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen er en studie av Henrik Ibsens (1828-1906) skuespill En folkefiende (1882), hvor legen Tomas Stockmannspiller en sentral rolle i diskusjonen om de helsemessige forholdene ved byens nye bad.

  Forfatteren gir en innledning til skuespillet og peker på enkelte momenter fra handlingen, samt presenterer firetekstutdrag fra skuespillet.

  Artikkelen setter søkelyset på dr. Stockmanns prestasjoner som samfunnsmedisiner, og søker å belyse to spørsmål: Hvaer det som gjør at dr. Stockmann ikke lykkes i å få gjennomslag i offentligheten for sitt budskap om forholdene vedbadet? Hva kan leger generelt lære av dr. Stockmann?

  Forfatteren konkluderer med at dr. Stockmann er en sammensatt skikkelse, både en provokatør og inspirator; en fagligvillmann og samtidig en samfunnsmedisinsk helt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media