En folkefiende - Ibsen som samfunnsmedisinsk læremester

Frich JC Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen er en studie av Henrik Ibsens (1828-1906) skuespill En folkefiende (1882), hvor legen Tomas Stockmann spiller en sentral rolle i diskusjonen om de helsemessige forholdene ved byens nye bad.

Forfatteren gir en innledning til skuespillet og peker på enkelte momenter fra handlingen, samt presenterer fire tekstutdrag fra skuespillet.

Artikkelen setter søkelyset på dr. Stockmanns prestasjoner som samfunnsmedisiner, og søker å belyse to spørsmål: Hva er det som gjør at dr. Stockmann ikke lykkes i å få gjennomslag i offentligheten for sitt budskap om forholdene ved badet? Hva kan leger generelt lære av dr. Stockmann?

Forfatteren konkluderer med at dr. Stockmann er en sammensatt skikkelse, både en provokatør og inspirator; en faglig villmann og samtidig en samfunnsmedisinsk helt.

Anbefalte artikler