Drabet paa Grünerløkken - et hundreårsminne

Forsmo S, Skolbekken J-A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En fem år gammel gutt ble i desember 1898 funnet drept og seksuelt misbrukt på Grünerløkka i Oslo. Funnet ble meldt til politiet av en 19 år gammel gutt som snart etter ble anholdt og siktet for ugjerningen. Våren 1899 ble han funnet skyldig og dømt til livsvarig straffarbeid. Artikkelen bygger på en lang og detaljert “retsmedicinsk redegjørelse” fra etterforskningen og rettssaken trykt i Tidsskriftet i 1899 og på hovedstadspressens dekning av drapet. Den viser at mye er endret på disse 100 årene både med hensyn til personvernet for offer, tiltalte og deres familier og hva som vektlegges i rettspsykiatrisk sammenheng.

Anbefalte artikler